16 dana aktivizma: Održana panel diskusija “Važnost obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom” povodom završetka Kampanje

Povodom završetka kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost 2022.” koja se održava u periodu od 25. novembra do 10. decembra, TPO Fondacija iz Sarajeva u petak, 09.12.2022. organizovala je panel diskusiju na temu važnosti obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom, u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije “Prof. dr. Zdravko Grebo” Univerziteta u Sarajevu (UNSA). […]

16 dana aktivizma: Radionice, diskusije, predavanja i promocije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO)

U sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO) održane su različite aktivnosti s ciljem podizanja nivoa svijesti o problemima rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Aktivnosti su organizovane i realizovane u sklopu projekta “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and gender mainstreaming (UNIGEM)” koji TPO fondacija provodi u partnerstvu[…]

16 dana aktivizma: Aktivnosti Sveučilišta Hercegovina (SVEHER)

Prekinuti šutnju o rodno zasnovanom nasilju informiranjem akademske zajednice i generalno javnosti o alarmantnoj situaciji, te širenje svijesti o obimu problema vodilje su kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” provedene na Sveučilištu Hercegovina (SVEHER) u okviru projekta UNIGEM, koji TPO fondacija realizuje u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije[…]

Promovirano UNIGEM istraživanje na Sveučilištu Hercegovina (SVEHER)

Na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta Hercegovina 10. decembra 2022., promovirano je prvo regionalno i multidisciplinarno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, provedeno u sklopu projekta UNIGEM i predstavljeno u naučnoj publikaciji „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i[…]

16 dana aktivizma: Centralni događaj Kampanje i okrugli sto na Univerzitetu u Bihaću (UNBI)

Centar za ravnopravnost splova Univerziteta u Bihaću na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću 09.12.2022. godine upriličio je Centralni događaj kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM i Okrugli sto na temu nasilja nad ženama. Učešće u događaju su uzeli student_ce Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, koji_e su uz mentorstvo koordinatorice Centra za ravnopravnost spolova UNBI[…]

16 dana aktivizma: Serija tribina i predavanje o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Zenici (UNZE)

Kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” Univerzitet u Zenici (UNZE) obilježava serijom tribina o ženama u savremenim bh umjetničkim praksama. Održano je i predavanje o važnosti rodne ravnopravnosti, psihološkim posljedicama rodne neravnopravnosti i oblicima rodno zasnovanog nasilja. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u saradnji sa 19 univerziteta u BiH, Crnoj[…]

16 dana aktivizma: Na univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL) održana panel diskusija “Pričajmo o rodno osjetljivom jeziku”

U sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” 6. decembra 2022. održana je panel diskusija “Pričajmo o rodno osjetljivom jeziku” na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL). Panel diskusija je orgnizovana putem Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost UNIBL, u okviru projekta UNIGEM koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a  TPO fondacija iz Sarajeva provodi u[…]

16 dana aktivizma: Na Univerzitetu u Novom Sadu (UNS) upriličena i održana serija događaja

Kampanja “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Univerzitetu u Novom Sadu započela je predavanjem “Osnovni pojmovi i termini rodnih studija-izazovi kontekstualizacije i lokalizacije”, nastavljena je tribinom “Rodno zasnovano nasilje i femicid-odgovornost i značaj medija”, a organizovani su i promocija knjige “Žene u prostituciji u Republici Srbiji”, te radionica “Muškarci protiv nasilja nad ženama”. Aktivnosti su provedene[…]

16 dana aktivizma: obilježavanje Kampanje na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA)

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) u periodu od 25.11. do 10.12.2022. obilježava kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM. U organizaciji TPO fondacije i Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e održane su brojne radionice i predavanja, izložba, okrugli sto, promocija knjige, posvećeni kulturi rodne ravnopravnosti i aktivnom angažmanu u borbi protiv nasilja. Studenti i studentice dobili_e su[…]

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Beogradu

U četvrtak, 1. decembra 2022., na Univerzitetu u Beogradu (UNBG) održana je promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju su uredile Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević i Jasmina Husanović. Knjiga donosi rezultate regionalnog istraživanja, prvog u oblasti rodne ravnopravnosti na univerzitetima, koje je obuhvatilo partnerske institucije iz Bosne i Hercegovine,[…]