Prijavi nasilje

Osnovni cilj UNIGeRC-a je da kroz široku integraciju rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanja, fakultete učini sigurnim mjestom za nastavno osoblje, studente, studentice i sve druge koji su na bilo koji način dio ove zajednice.

Rodno zasnovano uznemiravanje je neželjeno i neprimjereno ponašanje u vezi sa pripisanim rodom osobe, kojim se omalovažava, ponižava ili vrijeđa osoba u njenom svojstvu kao muškarca ili žene. Podrazumijeva neželjeno verbalno, neverbalno i/ili fizičko ponašanje vezano uz pripadnost osobe određenom rodu. Prema tome, predstavlja vrstu uznemiravanja koje se vrši zbog rodnih uloga žena i muškaraca u društvu, odnosno rodnih uloga za koje se smatra da žene i muškarci trebaju da vrše. Rodno zasnovano uznemiravanje može se dogoditi ako su osobe maltretirane za ponašanje koje se percipira kao stereotipno karakteristično za njihov rod, ili zbog toga što ponašanje nije u skladu sa stereotipnim predodžbama o muškosti (rodnim ulogama i karakteristikama muškaraca) i ženstvenosti (rodnim ulogama i karakteristikama žena).

Ukoliko ste doživjeli neki vid navedenog ili sličnog rodno zasnovanog uznemiravanja molimo vas da popunite online prijavu.

Prijavu možete podnijeti anonimno ili sa punim ličnim podacima. UNIGERC osigurava potpunu zaštitu vaših ličnih podataka.


  Lični podaci podnosioca prijave

  Podnosilac prijave koji želi ostati anoniman, ne mora upisivati lične podatke osim kontakt podataka u svrhu obavještavanja ili eventualnog traženja dodatnih informacija.


  Podaci o licu na koje se prijava odnosi:


  Detaljan opis slučaja:

  Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do djela nasilja (opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao nasilje, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršeno nasilje)


  Dostavljanje dokaza:

  Molimo navedite dokaze kojim se, prema Vašoj procjeni, mogu potvrditi navodi iz prijave (npr. dokumenti; svjedoci, predmeti i sl.:


  Ukoliko posjedujete bilo kakve pisane i/ili materijalne dokaze, molimo da ih dostavite: