O nama, našem radu i timu

Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) je uspostavljen na Univerzitetu u Sarajevu, pri Centru za ljudska prava, kao tijelo za koordinaciju aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosi i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije u visokoškolskim ustanovama kako bi se unaprijedila kvaliteta rada i osigurao integriteta visokom obrazovanju.

Osnovni cilj UNIGeRC-a je da kroz široku integraciju rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanja, fakultete učini sigurnim mjestom za nastavno osoblje, studente, studentice i sve druge koji su na bilo koji način dio ove zajednice. UNIGeRC je, također, nastao i sa ciljem da nastavnom osoblju fakulteta, studentima, studenticama kao i zaposlenima u administraciji pruži savremena znanja o brojnim oblastima u kojima je neophodno poznavanje koncepta rod kako bi se unaprijedilo njihovo znanje i odgovorno djelovanje u svom kruženju. Dijelimo uvjerenje da interdisciplinarnost znanja o rodnoj ravnopravnosti, koje će UNIGeRC kroz obrazovne programe pružati, kroz istraživački rad razvijati, a kroz bogatu biblioteku prenostiti, može prevenirati rodno zanovano nasilje i diskriminaciju na visokoškolskim ustanovama, i posljedično je smanjiti i u društvu generalno.

UNIGeRC je nastao u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) koji predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavno i administrativno osoblje, studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju izvodi TPO fondacija kroz regionalnu saradnju sa 18 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore:

 • Univerzitet u Sarajevu
 • Univerzitet u Banjoj Luci
 • Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
 • Sveučilište u Mostaru
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Sveučilište u Rijeci
 • Univerzitet Donja Gorica
 • Sveučilište Hercegovina
 • Univerzitet u Zenici
 • Sarajevo School of Science and Technology
 • International Burch University
 • Univerzitet u Tuzli
 • Internacionalni Univerzitet u Travniku
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Univerzitet u Bihaću
 • Univerzitet Crne Gore
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Univerzitet u Beogradu

 

Tim

Tim naših saradnica i saradnika čine univerzitetske profesorice i profesori, kao i stručnjakinje i stručnjaci iz različitih oblasti i naučnih disciplina iz Bosne i Hercegovine i regiona, a predvode ga:

  • v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak
   Akademska direktorica
   e-mail: zilka.spahic-siljak@unsa.ba
   Profesorica rodnih studija. Doktorirala je na Univerzitetu u Novom Sadu 2007. godine. Oblasti kojima se bavi uključuju teme roda, religije, ljudskih prava, politike, i izgradnje mira, sa višegodišnjim iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj
   zajednici. Od 2011-2019 je radila kao predavačica i istraživačica na Harvard Univerzitetu i Stanford Univerzitetu u Americi, a prije toga je šest godina vodila program Religijskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Direktorica je TPO Fondacije Sarajevo, koja se bavi pitanjima
   obrazovanja, interkulturnog dijaloga i izgradnje mira, i osnaživanja mladih i žena za liderstvo. Gostujuća je profesorica na Univerzitetu Roehampton u Londonu i predaje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.Objavila je više knjiga i akademskih radova: LINK: https://www.researchgate.net/profile/Zilka-Spahic-Siljak
  • prof.dr. Jasna Kovačević 
   Akademska direktorica
   email: jasna.kovacevic@efsa.unsa.ba
   Profesorica na Katedri za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U svom naučnom i predavačkom radu, fokusira se na leadership i menadžment u obrazovanju, leadership i strategiju, i etiku u organizacijama sa posebnim naglaskom na razvoj leadershipa, inkluzivne organizacijske kulture i različitosti u organizacijama. Pored toga, njen interes usmjeren je na socio-kognitivnu teoriju i njenu primjenu u oblasti leadershipa, rodnih identiteta i etike u organizacijama. Koautorica je knjige Bosanski labirint: Kultura, rod i liderstvo. Rezultati Jasninog rada objavljivani su u najprominentnijim naučnim publikacijama u oblasti obrazovanja i obrazovnog menadžmenta i  leadershipa u svijetu, uključujući Review of Educational Research, Journal of Educational Change, Journal of Educational Administration i Educational Management Administration and Leadership. Međunarodno iskustvo je stekla boraveći na renomiranim univerzitetima u Europi, uključujući Humboldt Univerzitet u Berlinu, Univerzitet u Leipzigu kao i Mendel Univerzitet u Brnu. Jasna je aktivistica i zagovornica prava djece i odraslih na autističnom spektru.
  • Lamija Subašić
   Koordinatorica
   email: unigerc@unsa.ba
   Profesorica književnosti naroda BiH i b/h/s jezika; prof. engleskog jezika i književnosti; MSc iz oblasti diplomatije i MA iz oblasti lingvistike U fokusu zanimanja su joj jezik, politika i rod.
  • Ivana Kulić
   Koordinatorica
   email: koordinator8@tpofond.org
   Ivana Kulić rođena je u Banjaluci gdje je završila osnovne studije Filozofije. Uporedno sa akademskim studijama, započinje svoj dugogodišnji angažman u civilnom sektoru fokusirajući se na intersekcionalni pristup temama ženskih prava i zaštite životne sredine. Kroz svoju karijeru u nevladinom sektoru koordinisala je niz uspješnih projekata, sprovodila treninge na temu rodne ravnopravnosti i prevencije rodno zasnovanog nasilja te je učestvovala u razvoju strateških analiza o pozicijama žena u različitim socio-političkim kontekstima. Po završetku osnovnih studija, 2021. upisuje magistarske studije iz Filozofije na Centralno Evropskom Univerzitetu u Beču koje uspješno završava.
  • sc. Gaj Trifković
   Saradnik
   email: gaj.trifkovic@unsa.ba
   Gaj Trifković (r. 1981), završio srednju školu u Sarajevu, a studije istorije u Grazu; trenutno zaposlen kao stručni saradnik za programe i projekte u Centru za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.