PROMOVIRANO UNIGEM ISTRAŽIVANJE NA UNIVERZITETU DONJA GORICA

Na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) (Crna Gora) održana je promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja”. Promotori_ce su bile_i prof. dr. Nela Milošević, dr. Milica Kovač Orlandić, dr. Ivan Jovetić i dr. Nikoleta Đukanović. Urednice “Izazova integriranja rodne ravnopravnosti…” su profesorice dr. Zilka Spahić Šiljak, dr. Jasna Kovačević i dr. Jasmina […]

Okrugli stol: Žene, muškarci i patrijarhat – Fakultet političkih nauka (FPN) UNSA, projekat UNIGEM 2022.

Povodom obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM, 01.12.2022. u čitaonici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (UNSA) održan je okrugli stol na temu „Žene, muškarci i patrijarhat“. Teoretski osvrt na temu, uz perspektivu vlastitih iskustava, dali su učesnici/e okruglog stola: prof. dr. Asim Mujkić, prof. dr. Belma Buljubašić, doc. dr. Hazim Begagić i doc.[…]

Šta je nama gender: crtice iz porodičnog života -UNIGEM projekat- Sead Hrustanović-2022

Komičar Sead Hrustanović u videu “Crtice iz porodičnog života” predstavlja: Šta je nama gender? Majčina je zadnja! Može li i ona kafu platiti? Šta je ručku? Situacije koje će nam se učiniti poznatima i u kojima smo se svi našli, Sead donosi i predstavlja na jedinstven način, koji će vas zainteresovati i potaknuti na dalje razmišljanje o[…]

Osnovno o rodno zasnovanom nasilju (RZN) i gender mainstreamingu na UNSA-i

U sklopu projekta UNIGEM pripremljena su dva videa za Univerzitet u Sarajevu o rodno zasnovanom nasilju i gender mainstreamingu. Cilj je podizanje svijesti o rodno zasnovnom nasilju koje se dešava u akademskoj zajednici. U videima su date definicije, oblici i primjeri situacija u kojima se RZN-a javlja te upute šta učiniti kada se suočimo s neželjenim ponašanjem.[…]

Video materijali: „Nesvjesna pristrasnost”

U nastavku pogledajte set od šest video uradaka o Nesvjesnoj pristrasnosti koji je pripremio Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST), jedan od partnerskih univerziteta u okviru projekta UNIversity and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Saradnici i saradnice sa SSST-a su vrijedno radili na izradi materijala tokom mjeseca maja 2022. godine. Materijali su prvi put korišteni na UNIGEM-ovoj[…]

Snimak predavanja prof. dr. Anne Bull (Department of Education, University of York) o borbi protiv seksualno nedoličnog ponašanja

U nastavku pogledajte snimak predavanja koje je prof. dr. Anna Bull (Department of Education, University of York, UK) održala na Međunarodnoj konferenciji “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” (06. i 07. maj 2022. godine, Rektorat Univerziteta u Sarajevu). Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim[…]

Snimak predavanja Ane Belén Amil (Gender Equality Officer, Central European University) o inovacijama u borbi protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju

U nastavku pogledajte snimak predavanja Ane Belén Amil (Gender Equality Officer, SUPERA Project of Central European University, Vienna, Austria) o temi – Borba protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju: inovacije u politici. Predavanje je održano na Međunarodnoj konferenciji “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” (06. i 07. maj 2022. godine, Rektorat Univerziteta u Sarajevu). Tokom dva[…]

Snimak predavanja prof. dr. Kirsten Campbell (Goldsmiths, University of London) o nasilju kao feminističkom problemu

U nastavku pogledajte snimak predavanja koje je prof. dr. Kirsten Campbell održala na Međunarodnoj konferenciji “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” (06. i 07. maj 2022. godine, Rektorat Univerziteta u Sarajevu). Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim temama vezanim za rodna pitanja u visokoškolskim[…]

Intervju: Prof. dr. Alija Kožljak, koordinator projekta UNIGEM

Prof. dr. Alija Kožljak, koordinator projekta UNIGEM za Internacionalni univerzitet Burč (IBU), gostovao je u petak, 3. juna 2022., na Radio Sarajevu, kada je predstavio spomenuti projekat, njegove ciljeve, dosadašnje rezultate te predstojeće aktivnosti. Radi se o projektu čiji je cilj ojačati kapacitete državnih i privatnih univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji za borbu protiv[…]

Univerziteti protiv nasilja – i praksom i feminističkom epistemologijom

“Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” naziv je međunarodne konferencije koja je bila organizovana 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim temama vezanim za rodna pitanja u širokoj oblasti visokog obrazovanja. Tokom dva dana,[…]