30/11/2023MULTIMEDIA | NOVOSTI

16 dana aktivizma: Objavljen video materijal “Protiv nasilja”

U sklopu projekta UNIGEM kreirani su video materijali sa ciljem informisanja javnosti o postupcima prijave nasilja, ali i same prevencije nasilja. Putem ova tri kratka videa građani/ke mogu dobiti informacije o tome kako rodno zasnovano nasilje predstavlja diskriminaciju, šta učiniti kada se nasilje desi, te na koji način spriječiti pojavu nasilja. Video materijal je nastao uz podršku akademika prof.dr. Nedžada Korajlića sa Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Amile Ždralović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.