13/07/2022MULTIMEDIA | NOVOSTI

Snimak predavanja Ane Belén Amil (Gender Equality Officer, Central European University) o inovacijama u borbi protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju

U nastavku pogledajte snimak predavanja Ane Belén Amil (Gender Equality Officer, SUPERA Project of Central European University, Vienna, Austria) o temi – Borba protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju: inovacije u politici. Predavanje je održano na Međunarodnoj konferenciji “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” (06. i 07. maj 2022. godine, Rektorat Univerziteta u Sarajevu). Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim temama vezanim za rodna pitanja u visokoškolskim ustanovama. Tokom dva dana, a kroz 8 paralelnih panela, predstavljeno je preko 30 radova autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije, a tokom konferencije imali smo priliku da čujemo i četiri predavanja profesorica iz Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije i Hrvatske.

Ana Belén Amil je službenica je za ravnopravnost spolova na Srednjoeuropskom Univerzitetu (CEU), koja trenutno radi u okviru SUPERA projekta, koji financira EU, na osmišljavanju, provedbi i praćenju prvog plana CEU-a za ravnopravnost spolova. U svom predavanju je govorila kako su u sklopu procjene stanja rodne ravnopravnosti na CEU proveli detaljnu analizu postojeće politike uznemiravanja, zajedno s istraživanjem na cijelom univerzitetu o iskustvima uznemiravanja među članovima zajednice.

Ovo je bila prva konferencija u okviru projekta “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje” (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM). Organizatori konferencije su bili TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA).

Projekt “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje – UNIGEM” podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.