24/11/2022NOVOSTI

Aktivnosti kampanje “16 DANA AKTIVIZMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST” i svečano otvaranje izložbe “ZNAŠ LI?”

TPO fondacija danas je najavila aktivnosti kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” koja počinje 25. novembra i traje do 10. decembra 2022. kao važan segment projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i koji se realizuje u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji). Svečano je otvorena i izložba “Znaš li?”, sačinjena od deset plakata koji sadržavaju poruke najčešćih oblika rodno zasnovanog nasilja (RZN) na univerzitetima, i koja će do kraja Kampanje biti izložena na Kampusu UNSA-e.

Kampanja “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” će obuhvatiti sve partnerske univerzitete projekta UNIGEM, na kojima će se u navedenom periodu održati preko 80 različitih aktivnosti – radionice, tribine, okrugli stolovi, debate, izložbe, plesni performansi, simulacija suđenja o slučaju rodno zasnovanog nasilja, kvizovi, video projekcije.

“Moto ovogodišnje UNIGEM-ove kampanje je “Progledaj, govori protiv nasilja” zato treba da otvoreno i jasno govorimo, stanemo uz žrtve i uradimo sve što je u našoj moći da bi mogli lakše prevenirati rodno zasnovano nasilje”, istakla je prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, programska direktorica TPO fondacije.

Pored programske direktorice TPO Fondacije, posjetitelji_ke konferencije imali su priliku čuti i obraćanje prof.dr. Aleksandre Nikolić, ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo koja je naglasila kako borba za rodnu ravnopravnost ne treba biti izolovana već udružena u borbi protiv ostalih vidova diskriminacije. Ovim putem je istaknuta i puna podrška Vlade Kantona Sarajevo u borbi protiv svih oblika nasilja i diskriminacije, ne samo na univerzitetima već i u društvu uopće.

“Univerzitet u Sarajevu je zasnovan na univerzalnim vrijednostima socijalne pravde, humanosti, mira i jednakopravnosti, slobode i nezavisnosti. I zato imamo nultu stopu tolerancije na bilo koji oblik uznemiravanja i nasilja. Zahvaljujući TPO fondaciji otvorili smo Gender resursni centar kao glavno tijelo za koordinaciju aktivnosti usmjerenih protiv svih oblika rodne diskriminacije i nasilja na univerzitetima”, naglasila je prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja UNSA-e, koja se u ime rektora UNSA-e, prof. dr. Rifata Škrijelja, obratila prisutnima.  

Prof. dr. Jasna Kovačević, predsjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e, najavila je aktivnosti Univerziteta u Sarajevu koji će u ukviru Kampanje organizovati dva okrugla stola na teme “Žene i patrijarhat” i “Nasilje nad ženama”, kao i panel/radionicu na temu “Rodno osjetljiv jezik”. Takođe na osam partnerskih univerziteta UNIGEM projekta bit će održane i radionice Nikole Vučića pod naslovom ‘Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost’, te promocije knjige dr. Zlatana Hrnčića pod naslovom ‘Nasilje nad trudnicama’ sa pratećim radionicama o istoj temi.

Pored aktivnosti partnerskih univerziteta, TPO fondacija je uključila u Kampanju i ukupno deset srednjih te jednu osnovnu školu u Sarajevu, koje će takođe provesti niz aktivnosti uključujući filmske projekcije, snimanje i kreiranje filmova, radionice, predavanja i izložbe učeničkih radova o tematici rodno zasnovano nasilje i rodna ravnopravnost.

Izložbeni aspekt kampanje „Znaš li“ se sastoji od 9 poruka koje predstavljaju neke od najčešćih vidova rodno zasnovanog nasilja koje je usmjereno ka studentskoj populaciji. „Ženska glavo.“, „Kolegice, nasmiješite se malo“, „Otkud toliko žena na muškom fakultetu?“ samo su neke od poruka koje se mogu vidjeti u sklopu ove izložbe a koje reprezentuju svaprisutnost rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici. Kreativne zasluge za metalne nosače izložbene postavke, sa svjetlosim LED diodama, pripadaju učenicima_ama JU Željeznički školski centar iz Sarajeva, koji su ih izradili pod mentorstvom svojih profesora.

Slogan ovogodišnje svjetske kampanje je “UNITE” (Ujediniti) i obuhvatit će značajne međunarodne datume – 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1.12. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 3.12. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 6.12. godišnjica Montrealskog masakra i 10.12. Međunarodni dan ljudskih prava.

Kampanja “16 dana aktivizma” globalnog je karaktera i svake godine je obilježava preko 6000 različitih organizacija u preko 180 svjetskih zemalja, sa ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv nasilja. Rodno zasnovano nasilje je prisutno u svim područjima života, od porodice do radnih mjesta, u medijima, digitalnom prostoru, na javnim skupovima i to u svim oblicima: rodno zasnovanouznemiravanje, seksualno uznemiravanje, seksualno nasilje i femicid. Svi imamo ličnu odgovornost u njegovoj prevenciji jer su pravo na život, dostojanstvo, integritet i život bez nasilja, osnovna ljudska prava.