14/12/2023MULTIMEDIA | NOVOSTI

ZAVRŠENA UNIGEM KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA UZ PORUKU: BORITI SE ZA PRAVA SVAKI DAN

Povodom završetka globalne kampanje „16 dana aktivizma“, na Federalnoj televiziji, gostovala je direktorica TPO Fondacije, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak. Detaljnije o gostovanju čitajte na linku https://www.federalna.ba/spahic-siljak-i-za-zenska-ljudska-prava-moramo-se-boriti-svaki-dan-joemv

Slogan ovogodišnje kampanje je PROTIV FEMICIDA, te je TPO Fondacija svoje aktivnosti usmjerila na osvještavanje javnosti, naročito mladih, o femicidu i njegovim posljedicama. Sama kampanja je započeta panelom kroz koji su govornici/e  pojasnile uzrok femicida i njegove karakteristike odnosno šta je to što ga izdvaja od ostalih krivičnih djela. Održan je i online panel “Zakon i femicid – komparativni prikaz zakonskih rješenja i sistemskih odgovora u regiji (BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija). Učesnici/e bili/e su: Kosana Beker (programska direktorica FemPlatza, Pančevo, Srbija), prof. dr. Maja Munivrana (profesorica kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska), Maja Raičević (NVO Centar za ženska prava, Crna Gora) i Nermin Šehović, (Federalna uprava policije BiH, doktor pravnih nauka i specijalista iz oblasti krivičnog prava). Panel je moderirala Dunja Bonacci Skenderović (nezavisna konsultantica, Bonacci Ltd.). Budući da niti u jednoj zemlji u regiji femicid nije zakonski reguliran (niti u kaznenom zakonu niti posebnim zakonom), pitanje o kojem su panelisti_ce razgovarale je kako se trenutno kazneno gone počinitelji femicida u zemljama regije.

Veoma je važno mentalno zdravlje osoba koje doživljavaju nasilje te je iz tog razloga, organizovano i predavanje „Pronađi svoj glas u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“ koje je vodila američka stručnjakinja, Christel Gopin. Istaknuto je da žrtve nasilja treba ohrabriti da progovore, ali i nastaviti biti kontinuirana podrška u procesu prijave i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

U okviru UNIGEM projekta, 19 partnerskih univerziteta/sveučilišta održalo je preko pedeset radionica, predavanja, projekcija filmova, panel diskusija, kvizova. Također, na Univerzitetu u Zenici, otvorena je Kancelarija za savjetovanje u oblasti rodne ravnopravnosti, u kojoj će se nastavno i administrativno osoblje kao i studentska populacija, informisati o pitanjima rodno zasnovanog nasilja i načinima prijave rodne neravnopravnosti. Održana je i edukacija policijskih službenica u Državnoj agenciji za istragu i zaštitu. Neophodno je edukovati policijske službenice kako bi efikasnije radili na prevenciji femicida.