13/07/2022MULTIMEDIA | NOVOSTI

Snimak predavanja prof. dr. Anne Bull (Department of Education, University of York) o borbi protiv seksualno nedoličnog ponašanja

U nastavku pogledajte snimak predavanja koje je prof. dr. Anna Bull (Department of Education, University of York, UK) održala na Međunarodnoj konferenciji “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” (06. i 07. maj 2022. godine, Rektorat Univerziteta u Sarajevu). Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim temama vezanim za rodna pitanja u visokoškolskim ustanovama. Tokom dva dana, a kroz 8 paralelnih panela, predstavljeno je preko 30 radova autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije, a tokom konferencije imali smo priliku da čujemo i četiri predavanja profesorica iz Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije i Hrvatske.

Prof. dr. Anna Bull je govorila o borbi protiv seksualno nedoličnog ponašanja nastavnika i osoblja u visokom obrazovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dr. Anna Bull se bavi obrazovanjem i socijalnom pravdom na Univerzitetu u Yorku. Osnivačica je i direktorica The 1752 Group, organizacije koja radi istraživanja i kampanje kako bi se skrenula pažnja na seksualno nedolično ponašanje zaposlenih u visokom obrazovanju. U svom predavanju predstavlja nova istraživanja i pristupe za rješavanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u visokom obrazovanju, uzimajući u fokus kontekst Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovo je bila prva konferencija u okviru projekta “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje” (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM). Organizatori konferencije su bili TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA).

Projekt “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje – UNIGEM” podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.