21/04/2024MULTIMEDIA

RODNO ZASNOVANO NASILJE


U ovom razgovoru Maja Mamula se osvrće na seksualno rodno uvjetovano nasilje i kako se ono manifestuje u našem društvu.


Intervju urađen u sklopu FER škole, sa govornicama Zilkom Spahić Šiljak i Jadrankom Rebekom Anić. U sklopu ovog razgovora fokus je na rodu, religiji i rodno uvjetovanom nasilju te štetnim narativima. Prevod na engleski jezik je dostupan.


U okviru teme rod, religija i rodno uvjetovano nasilje, Zilka Spahić Šiljak i Jadranka Rebeka Anić predstavljaju osnovne koncepte alata i resursa za borbu protiv nasilja. Intervju je urađen u okviru programa FER škole. Epizoda sadrži prevod na engleski jezik.