20/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK PROTIV NASILJA

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku, u okviru projekta UNIGEM  i ove godine obilježena je kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Studentima/cama Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travnik održano je šest radionica.

Voditelji/ce radionica su bili:

  1. dr. sc. Šejla Džanan – „Uloga žene u porodici i društvu u kontekstu rodne ravnopravnosti“ i „Obiteljsko nasilje, nasilje među parovima“,
  2. Kornelija Nikačević, MA – „Rodna ravnopravnost – stereotipi i predrasude“,
  3. prof. dr. sc. Ivan Balta – „Predrasude prošlosti i vizije budućnosti – o rodnoj i polnoj neravnopravnosti u društvu”
  4. prof. dr. sc. Halid Ganija – „Femicid kao društveni problem“.

Cilj održanih radionice io je edukacijom uticati na razvoj svijesti studenata/ica o položaju žena te moći koju posjeduju obnašajući višestruke društvene uloge. Poticati  ravnopravnosti i partnerstva u svim segmentima društvenog, porodičnog, poslovnog i političkog djelovanja žene kao individue te kroz diskusiju i razumjevanje uz individualno shvatanje i stvaranje svog ličnog odnosa prema temi.