29/11/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću održano predstavljanje publikacije“Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini” i istonaslovljena radionica

U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću 28. novembra 2022. održano je predstavljanje publikacije “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi ” autora dr. sc.  Zlatana Hrnčića i istonaslovljena radionica. Događaj je organizovan u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”, koju TPO fonacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije, okviru projekta UNIGEM koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Moderatorica promocije i istoimene radionice bila je dr. sc. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću.    

Knjiga je napisana iz potrebe da se čuje glas bh žena i problemi s kojima se one suočavaju u porodici, u okviru zdravstvenog sistema i radnih odnosa u periodu 12 mjeseci prije trudnoće, tijekom trudnoće i 12 mjeseci nakon trudnoće, a u vezi nasilnih ponašanja koja se mogu svrstati pod fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Namjenjena je stručnjacima, naučnicima, ali i široj zainteresiranoj javnosti, te obuhvata teorijski okvir nasilja, braka, porodice, trudnoće, kao i pregled istraživanja o nasilju, te sažeti pregled istraživanja o nasilju nad trudnicama i kulturi rađanja u Bosni i Hercegovini. Istraživanje za knjigu provedeno je na uzorku od 518 ispitanica, obrađeno je oko 1.200 trudnoća, sadrži pregled kvalitativnog istraživanja, 11 obrađenih priča trudnica, odnosno obrađena iskustva 33 trudnoće. Pričama se daje pregled situacija koje su trudnice doživjele u periodu prije, tokom i nakon trudnoće.

Moto ovogodišnje UNIGEM-ove kampanje je “Progledaj, govori protiv nasilja”, i dio je globalne kampanje “16 dana aktivizma” koju u periodu od 25. novembra do 10. decembra obilježava preko 6000 organizacija, u preko 180 svjetskih zemalja sa ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv nasilja.

Pored ovoga događaja na partnerskoj instituciji projekta UNIGEM, Univerzitetu u Bihaću, održat će se i niz drugih aktivnosti: Izrada lokacijske mape za prijavu nasilja i smjernice za traženje pomoći ako i kada se nasilje dogodi, zatim okrugli stolovi, studentske posjete, prezentacije i diskusije.