05/09/2022NOVOSTI

U Mostaru održan UNIGEM-ov trening o nesvjesnoj pristrasnosti

Fondacija TPO iz Sarajeva u saradnji sa Sveučilištem u Mostaru (SUM) u okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) od 31.8. do 2. 9. 2022. održala je Trening o nesvjesnoj pristranosti na Pravnom fakultetu SUM-a. Tokom tri dana treninga učesnice i učesnici, (univerzitetsko nastavno i administrativno osoblje s 19 partnerskih institucija) imali su priliku čuti predavanja i učestvovati u praktičnim vježbamaprofesora dr. Melisse Jones Briggs i dr. Dana Miltona Kleina s Univerziteta Stanford (SAD).

Tijekom prvog dana UNIGEM-ovog treninga predstavljene su sljedeće teme:

1. Generativno vodstvo

2. Strategije za inkluzivne kulture

3. Psihološka sigurnost

4. Djelovanje i moć

Što se tiče prve teme, učesnice i učesnici su istraživali nesvjesne i nevidljive nijanse moći u ponašanju na radnom mjestu, s ciljem da iskoriste sposobnost otkrivanja i rješavanja predrasuda kod sebe i kod drugih kako bi lakše upravljali složenom dinamikom. Kombinirajući stručnost iz društvenih nauka, umjetnosti i dizajnerskog razmišljanja, naši treneri su predstavili najbolje prakse za razvoj agilnih, inovativnih, maštovitih i inkluzivnih vođa.

Sesija o strategijama za inkluzivne kulture bila je usredotočena na osnove nesvjesne pristranosti i strategije za ublažavanje pristranosti za pojedince i organizacije.

Tokom sesije o psihološkoj sigurnosti, prisutne_i su istraživale_i i skupljale_i primjenjive strategije za uspostavljanje psihološke sigurnosti u grupama i timovima te u učionicama u specifičnim kontekstima.

Glavno pitanje koje je postavljeno u četvrtom dijelu treninga bilo je „Kada, kako i zašto izvodimo moć?“ U ovoj sesiji sudionice_i su istraživale_i svoj odnos prema moći i svoju sposobnost stvaranja utjecaja. Potpomognuti istraživanjem iz područja društvenih nauka istražile_i su svoju standardnu ​​zonu udobnosti u ponašanju i opću ljudsku ambivalentnost te ponašanja koja se vezuju za moć. Također, pod vodstvom trenera, prisutne_i su ispitale_i kako verbalni i neverbalni znakovi ponašanja utječu na njihovu sposobnost da smisleno utječu na ljude, timove i kulture.

Drugog dana bile su obrađene ove teme:

Snažno djelovanje

Improvizacijske strategije priča

Vještina priče s ciljem uključivanja

Savezništvo i djelovanje

U vezi s prvom temom nedavna su istraživanja u poljima socijalne psihologije rasvijetlila značaj topline. Dodatno, za izvođenje kritične dimenzije moći ključno je povjerenje. Ovaj dio treninga bavio se najnovijim podacima i istraživanjima bihevioralnih signala (autoriteta, pristupačnosti, kompetentnosti, karaktera i brige, a kroz prizmu napredne inkluzije). Sesija je također istraživala strategije međusobnog (vršnjačkog) savjetovanja.

Dio “Improvizacijske strategije priča” stavio je naglasak na to da priče povezuju, podižu, privlače, očaravaju, angažiraju i nadahnjuju. Postoji pregršt jednostavnih i učinkovitih tehnika za maksimiziranje utjecaja nečije priče. Primjenom tih tehnika u poticajnom okruženju nastaju stvarne prednosti: povjerenje, psihološka sigurnost, zajednica, usklađenost, povezanost između različitosti, stvaranje kulture povratnih informacija i načina razmišljanja o rastu.

Vještina priče s ciljem uključivanja

Prilika za ostvarivanje dobrobiti (poput povjerenja, psihološke sigurnost, zajednice, usklađenosti, povezanosti, stvaranje kulture povratnih informacija i načina razmišljanja o rastu) leži u njegovanju kulture pripadnosti. Ova je sesija djelomično potkrijepljena intervencijom uvedenom na Yaleu (a koja je ponuđena Stanfordu i drugim univerzitetima), gdje je jedan događaj u studentskom domu doveo do dramatičnih poboljšanja GPA-a i naglog smanjenja stope prekida školovanja u grupi podzastupljenih studenata. Istraživana je primjena sličnih intervencija na voditeljske timove u organizacijama.

U dijelu o savezništvu i djelovanju istaknuto je da nekad može biti teško reagovati na zloupotrebu moći, čak i one nenamjerne. Borba protiv pristranosti i povećanje raznolikosti na svakoj razini organizacije zahtijeva aktivno savezništvo. U ovoj zanimljivoj interaktivnoj sesiji sudionice_i su istraživale_i svoje uloge posmatrača_ica i načine izbjegavanja efekta posmatrača_ica. Sesija je istraživala načine za otkrivanje mikro-sponzoriranja za saveznike_ice i strategije za prepoznavanje i otklanjanje mikroagresija, kako bi rad i odnosi bili bolji.

Trećeg (posljednjeg) dana UNIGEM-ovog treninga, sudionice_i su pod vodstvom prof. dr. Zilke Spahić Šiljak i prof. dr. Jasne Kovačević poduzele_i završne aktivnosti na razvijanju praktičnih smjernica za primjenu stečenog znanja na pojedinačnim institucijama, na kojima rade.

Na kraju, od sveg srca se zahvaljujemo svim našim projektnim partnerima (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Internacionalni univerzitet Burch, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Sarajevska škola znanosti i tehnologije, Sveučilište Hercegovina, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) te njihovim predstavnicima koji su u Mostaru lično prisustvovali treningu.

Projekt University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) predstavlja opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice te studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekt u potpunosti finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva, a projektni parnteri su univerziteti/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.