29/02/2024NOVOSTI

U SKLOPU PROJEKTA UNIGEM ODRŽANA ZIMSKA ŠKOLA „ROD I NASILJE“ u 2024. NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Na Univerzitetu u Novom Sadu je u ponedjeljak, 19. februara 2024., svečano otvorena Zimska škola „Rod i nasilje“, koja je okupila više od 40 studentkinja i studenata iz regiona (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska). Cilj Škole je bio da kroz interaktivna predavanja osvijetli veze između roda i različitih oblika nasilja kojima su žene, ali i druge društveno osetljive grupe izložene, osvrćući se na širi društveni kontekst.

Škola je trajala do petka, 23. februara 2024., a zajednički su je organizirali Univerzitet u Novom Sadu i Laboratorija za istraživanje roda u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa TPO fondacijom u Sarajevu i Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu, uz podršku regionalnog projekta UNIGEM.

Poziv za učešće u Školi bio je upućen studenticama i studentima treće i četvrte godine osnovnih i master studija, koji studiraju pravne, ekonomske, društvene, političke ili humanističke nauke na nekom od partnerskih univerziteta u projektu UNIGEM.

Polaznice i polaznici imaju mogućnost da, nakon završetka petodnevne Škole, izaberu neku od tema iz oblasti roda i nasilja, i da – uz mentorsku podršku – napišu rad. Tri najbolja rada bit će nagrađena.

Program Zimske škole sadržavao je 17 interaktivnih predavanja, a završnicu je predstavljala panel diskusija o rodu i nasilju. Tokom pet dana obrađene su teme: veza između pola i roda, tijela i odnosa moći, patrijarhat, seksualnost, nasilje u privatnoj i javnoj sferi, diskriminacija, pravo, invaliditet, kao i reprezentacija roda i nasilja u jeziku, književnosti i medijima.

Škola je predstavljala priliku za zajedničko promišljanje o tome šta mi – kao pojedinci i društvo – možemo uraditi kako bismo prevazišli „kulturu šutnje“ ili „kulturu poricanja“ koja okružuje rodno zasnovano nasilje, a radi stvaranja društva u kojem bi različiti oblici rodno zasnovanog nasilja bili minimizirani.

Fotke možete pogledati ovdje, a linkovi za medijske objave povodom održavanja Zimske škole su u nastavku:

– Kanal 9: https://www.kanal9tv.com/zimska-skola-rod-i-nasilje-na-uns-u/
(videoprilog na: https://www.youtube.com/watch?v=DJZAfNcB6ww)
– Novosadska TV: https://novosadska.tv/2024/02/19/zimska-skola-rod-i-nasilje-na-univerzitetu-u-novom-sadu/
– https://autonomija.info/otvorena-zimska-skola-rod-i-nasilje-na-univerztetu-u-novom-sadu/
– RTV (sa audio/radijskim prilozima): https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/rod-i-nasilje-zimska-skola-u-rektoratu-novosadskog-fakulteta-od-19.-do-23.-februara-(audio)_1517767.html
– https://vojvodjanski.com/novosadskatv/drustvo/2024/02/19/zimska-skola-rod-i-nasilje-na-univerzitetu-u-novom-sadu