27/02/2023NOVOSTI

Uspješno održana UNIGEM Zimska škola „Rod i globalizacija“

UNIGEM Zimska škola „Rod i globalizacija“ je uspješno završena. Zimska škola se održavala u periodu od 20. do 26. februara, a okupila je 50 učesnika_ca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Organizatori Zimske škole su Centar za interdisciplinarne studije – prof. dr. Zdravko Grebo Univerziteta u Sarajevu i TPO Fondacija. Polaznici_e ovog programa bili_e su studenti i studentice druge i treće godine preddiplomskih i master studija koji dolaze sa 19 partnerskih univerziteta iz četiri države regiona gdje se implementira projekat UNIGEM (Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje) u periodu od 2021. do 2025. godine, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Dana 20.02.2023. svečano je otvoren program Uvodnim obraćanjem voditeljica Škole: prof. Zilka Spahić Šiljak, prof. Azra Hadžiahmetović, prof. Jasna Kovačević i Nj.E. Neil Kavangh, zamjenika ambasadora Vlade Ujedinjenog Kraljevtsva u Bosni i Herecgovini. Tokom uvodnog obraćanja istaknut je značaj regionalnog povezivanja za osiguravanje demokratskog društva u kojem prevladava rodna ravnopravnost.

„Vidno je da ne sarađujemo dovoljno a to nam je sve više potrebno. Imamo mnogo toga zajedničkog kao što su kultura i jezik, te se javlja dobra prilika da kroz UNIGEM Zimsku školu, a i naredne škole koje će biti organizirane unutar UNIGEM projekta kreiramo nove platforme za zajednički rad.“ istaknula je prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, programska direktorica TPO Fondacije iz Sarajeva. Porukama o značaju zajedničke saradnje pridružila se i prof. dr. Jasna Kovačević sa Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu ističući da je Zimska škola zamišljena kao sijecište iskustava, te da upravo ovaj program može biti inicijalni poticaj za regionalnu saradnju o važnim temama koje su zastupljene u našem društvu.

Program Zimske škole se sastojao od četiri oblasti: Uvod u rodna pitanja, Rod i globalizacija, Rod i ekonomija i Rod i migracije. U okviru ove četiri oblasti, polaznici_e su imali_e priliku da prisustvuju predavanjima koja uključuju 30 sati nastave, 10 vježbi i pet sati studijske radne posjete akademskim programima CIS-a Univerziteta u Sarajevu.

Tokom prvog dana Zimske škole studentice i studenti su stekli osnovna znanja o konceptima spola, roda, rodnih identiteta i gender mainstreaminga i na primjerima zemalja Balkana. Preko testova implicitne pristrasnosti testirali_e su sebe, ali i druge te na taj način osvijestili svoje predrasude. Na kraju dana stekli su uvid u definicije maskuliniteta/muškosti, te kroz teorijsku analizu i dekonstrukciju prevalentnih kulturoloških narativa o poželjnoj muškosti i ženskosti razgovarali_e i o toksičnoj muškosti koju generiraju brojni društveni faktori. U okviru druge tematske oblasti analizirana su politička zbivanja na globalnoj razini te porast populističkih ideologija. Oblast Rod i ekonomija problematizirala je oscilacije u globalnoj ekonomiji iz rodne perspektive, uz referiranje na odnos roda, rada i društvene reprodukcije u globalnom kontekstu. Pored toga, ova se tematska cjelina bavila se upravljanjem javnim prihodima kroz rodno odgovorno budžetiranje. Posljednji blok predavanja pokazao je kako suvremeni globalni trendovi, uključujući migracije, teorije zavjera i lažne vijesti (fake news) utječu na radikalizaciju javnog prostora i na pojavu novih oblika politički motiviranog nasilja.

Aktivnosti UNIGEM Zimske škole nisu završene sa zatvranjem programa. U narednom periodu polaznici_e programa imaju priliku da napišu završni rad, uz pomoć mentora_ica sa partnerskih univerziteta UNIGEM projekta . Odabrani radovi polaznika_ca škole biti će objavljeni u zborniku radova a polaznici_e koji napišu rad dobiće 3 ECTS boda.