Istraživački rad

Istraživačkim radom Univerzitetski gender resursni centar poticat će akademski rad u širokoj interdisciplinarnoj oblasti koju rod/gender kao društveni koncept podrazumijeva. Savremenim metodama prilikom rada na analizama i istraživanjima roda u teoriji i svakodnevnoj praksi doprinosit će se znanju u ovoj oblasti, preispitivati postojeći podrazumijevajući koncepti i nuditi nova shvatanja i rješenja.

Istraživački rad treba da doprinese uspostavljanju, prije svega, regionalne i domaće mreže ekspertica i eksperata o pitanjima roda u različitim humanističkim, društvenim naučnim i svim drugim oblastima.

Cilj je strukturno razvijanje istraživanja rodne problematike, bavljenje epistemologijom roda, razvijanje rodno interdisciplinarnog znanja i promoviranje rodne ravnopravnosti unutar akademske zajednice.