23/03/2023NOVOSTI

POZIV za regionalno istraživanje o stereotipima i rodnim predrasudama u kaznenim postupcima

U sklopu projekta “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete (UNIGEM)”, TPO fondacija iz Sarajeva i Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) pozivaju osobe iz akademske zajednice (profesorice i profesore, studentice i studente doktorskih studija, kao i znanstvenice i znanstvenike) iz oblasti humanističkih, društvenih i osobito pravnih znanosti, kao i aktiviste i aktivistice, koje_i djeluju na polju borbe protiv rodnog nasilja, da sudjeluju u istraživanju koje će se baviti analizom presuda za rodno nasilje, osobito seksualno nasilje i femicid, i pisanju teorijskih tekstova na temelju spomenute analize.

Fokus analize bit će na argumentima odbrane na suđenjima i u javnosti, kao i obrazloženjima presuda, s ciljem da se ponude odgovori na pitanja poput ovih:

  • čine li žrtvu suodgovornom za nasilje koje se dogodilo,
  • dijele li žrtve na “dobre i loše”, a s obzirom na prihvatljivost njihovog ponašanja prije, ali i za vrijeme postupka,
  • interpretiraju li silovanja kao nesporazum polazeći od pretpostavke da je snaga otpora žrtve, a ne jednostavno verbalno nepristajanje, presudno da bi se silovanje okarakteriziralo kao silovanje te
  • polaze li od rodnih stereotipa, poput povrijeđenog muškog ponosa i impulzivnosti kao svojstvenih “muškoj” prirodi, prilikom “objašnjavanja” uzroka nasilja.

Rok za dostavljanje sažetaka radova je 15.05.2023.

Sažetak treba imati maksimalno 300 riječi.


Za autore_ice bit će do 30.06.2023. organzirana virtualna radionica radi daljih dogovora.

Rok za dostavljanje cjelovitih radova je 10.09.2023.

Za sve dodatne informacije obratite se na e-adresu: koordinator6@tpofond.org


TPO fondacija
Porodice Ribar 53, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
i

Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu (UNSA)
Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina