22/09/2023Uncategorized

Prof. dr. Zilka Spahić Šiljak prezentovala rezultate istraživanja o poveznici rodne ravnopravnosti i društvene kohezije mladih na Balkanu

Dana 21.09. u Tirani profesorica dr. Zilka Spahić Šiljak prezentovala je rezultate istraživanja o poveznici rodne ravnopravnosti i društvene kohezije mladih na Balkanu koje su provodile/i mlade/i istraživačice/i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije. Mladi Zapadnog Balkana identifikovali su toksičnu muškost, rodne stereotipe, jezik mržnje i medijske prikaz tradicionalnih rodnih uloga kao faktore koji povećavaju rizik od nasilja, posebno nasilja nad ženama, koje se smatra najraširenijim oblikom nasilja u cijelom regionu – prema nalazima novog istraživanja.

Rodna ravnopravnost i socijalna kohezija temeljni su stubovi pravednog i skladnog društva. Kao dio inicijative Ujedinjenih naroda ‘Youth 4 inclusion, equality and trust’, UN Women je poduzeo opsežno regionalno istraživanje koje su sprovodile/i mlade/i istraživačice/i. Istraživanje je fokusirano na istraživanje međusobne veze između rodne ravnopravnosti i društvene kohezije kako bi se potaknula inkluzivnija i pravedno društvo. Nakon mjeseci posvećenog istraživanja i analiza, događaj u Tirani je bio prilika za podjelu nalaza i preporuka sa donosiocima odluka, organizacijama civilnog društva, mladim istraživačima i omladinskim mrežama.

Spomenuto istraživanje je u potpunosti vođeno u skladu sa principima podrške mladima, tako što su osobe od 18 do 30 godina iz regiona sudjelovale u dizajnu, provođenju i analiziranju istraživanja. Pridržavajući se osnovnog etičkog principa “no harm”, mladi/e istraživači/ce izvršili/e su sveobuhvatnu analizu podataka prikupljenih putem različitih izvora, uključujući pregled literature, pet nacionalnih konsultacija, dvije regionalne konsultacije koje su uključivale preko 210 mladi učesnika/ca, 15 individualnih intervjua i online anketa sa oko 1200 interakcija. Na osnovu ovih podataka izrađen je početni nacrt istraživačkog rada, koji je naknadno urađen nakon online regionalnih konsultacija sa preko 60 mladih osoba. Nacrt je prošao analizu koja ja urađena od strane geografski reprezentativne i rodno uravnotežene grupe od deset mladih ljudi koji pružili povratne informacije na osnovu svog kontekstualnog znanja. Pod vodstvom glavne istraživačice prof. dr. Zilke Spahić Šiljak, koja je unakrsno analizirala podatke prikupljene sa pet teritorija kako bi pružila regionalni pregled ključnih istraživačkih pitanja, mladi istraživači su izradili pet nacionalnih radova koji se bave izazovima i predloženim rješenjima vezanim za rodnu ravnopravnost i društvenu koheziju.