21/03/2023Uncategorized

Rodni identiteti i rodne sheme

Rod je pojam o kojem se danas mnogo govori a malo zna ili se pretpostavlja se nešto zna.U periodu februara i marta 2023. godine u okviru UNIGEM projekta održano je 19 online radionica sa partnerskim univerzitetima o temama roda, rodnih identiteta i rodnih shema koje su vodili Zilka Spahić Šiljak i asistent Nermin Spahić.

Radionice su koncipirane kao provokacija na pretpostavke o pojmovima roda i rodnih identiteta, jer većina nastavnika tvrdi da zna šta ovi pojmovi predstavljaju, a većina nije upućena i ključne teorijske postavke i istraživanja o ovim temama. Predstavljene su rodne teorije, pojmovi muškosti i ženskosti i toksičnim maskuliniteta na temelju studije The Man’s Box koja nudi istraživački okvir za ovu temu koja se vrlo malo istražuje na području Balkana.

U drugom dijelu radionice učesnici i učesnice su radili testiranje maskuliniteta i feminiteta u grupama i na taj način se bolje upoznali sa mogućim pravcima istraživanja u ovom polju.