30/11/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Aktivnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Povodom obilježavanja kampanje „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL), putem Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta, u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2022.organizuje niz radionica i događaja posvećenih tematici rodne ravnopravnosti i sprečavanju rodno zasnovanog uznemiravanja i seksualnog nasilja. Aktivnosti se realizuju u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji TPO fondacija iz Sarajeva provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji), uključujući partnersku instituciju – Univerzitet u Banjoj Luci.

Debatni klub “Alkibijad” Pravnog fakulteta u Banjoj Luci 29. novembra 2022. organizuje radionicu na temu: “Čujem, Vidim, Reagujem” u 14:00 sati, a dan poslije, 30. novembra u 17:00h, debatu “Žrtve nasilja ne treba kažnjavati za prekoračenje nužne odbrane.” Oba događaja održat će se na Pravnom fakultetu UNIBL.

Studentska organizacija Pravnog fakulteta UNIBL 02. decembra u 11:00 sati i 05. decembra u 12:00 sati organizuje teorijsko – praktičnu radionicu radionicu o rodnim ulogama. 

Panel diskusija “Pričajmo o rodno osjetljivom jeziku” održat će se 06. decembra u 14:00 sati na Fakultetu političkih nauka UNIBL. Učesnici_e su: Nataša Vučenović, Jelena Lalatović i Nemanja Tubović, a događaj moderira Anđela Pepić.

Promocija smjernica za prevenciju seksualnog uznemiravanja i rodno zasnovanog nasilja na UNIBL održat će se 08. decembra 2022. na Pravnom fakultetu UNIBL sa početkom u 11:00 sati. Tom prilikom govorit će Bojan Vlaški i Dalibor Kesić.

Za kraj Kampanje, 09. decembra, upriličena je radionica “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost” Nikole Vučića, koja će se održati na Filozofskom fakultetu UNIBL sa početkom u 15:00 sati.

Moto ovogodišnje UNIGEM-ove kampanje je “Progledaj, govori protiv nasilja”, i dio je globalne kampanje “16 dana aktivizma” koju u periodu od 25. novembra do 10. decembra obilježava preko 6000 organizacija, u preko 180 svjetskih zemalja sa ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv nasilja.