13/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku (IUT) u znaku borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Obilježavanje kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Internacionalnom univerzitetu Travnik (IUT) obuhvatilo je više aktivnosti – promociju knjige, radionice, edukacije, sa ciljem pokazivanja odgovornosti prema problemima koje uzrokuje rodno zasnovano nasilje, te potrebi osiguranja poštovanja ljudskih prava. Aktivnosti su organizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u sradanji sa 19 regionalnih institucionalnih partnera, uključujući IUT, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, i sa ciljem uvođenja rodnih perspektiva i politika u regionalnu akademsku zajednicu.  

Promocija knjige “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi”, autora dr. sc. Zlatana Hrnčića i istoimena radionica o nasilju nad trudnicama koju je također moderirao dr. sc. Zlatan Hrničić, održana je 30. novembra 2022. Ovo značajno naučno djelo, nastalo na temelju sveobuhvatnog istraživanja, prisutne je upoznalo sa rasprostranjenošču, osobinama i posljedicama diskriminacije i nasilja nad trudnicama u našoj zemlji. Promociji knjige i radionici prisustvovali su studenti, akademsko osoblje univerziteta, predstavnica Općinskog suda Travnik, doc. dr. sc. Jasmina Tahirović, predstavnice Kantonalnog suda u Novom Travniku, Azra Lendo i Amila Fazlibegović i predstavnik Centra za socijalni rad Novi Travnik, Mahir Krehić.

Radionica “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi” sa studentima, organizovana je u saradnji sa Centrom ženskih prava iz Zenice, 02. decembra 2022. Edukacija je imala interaktivni karakter, i  doprinjela je usvajanju novih znanja, naročito u pogledu društvene manifestacije razlika između pojmova rod i spol, te saznanja o novoj praksi u osiguranju podrške i pomoći za žrtve nasilja. Edukatorice Centra za prava žena su svojim vještinama uspjele prenijeti znanje na sve učesnike, te ih uključiti u diskusiju.

Kampanja je nastavljena 08. decembra 2022. projekcijom seta sačinjenog od šest videouradaka o nesvjesnoj pristrasnosti koje je pripremio Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST), jedan od partnerskih univerziteta u okviru projekta UNIGEM i pratećom radionicom koju je moderirala Selma Otuzbir-Mecan, koordinatorica projekta UNIGEM na IUT-u.

Aktivnosti u okviru Kampanje završene su 12. decembra 2022. kada je upriličena radionica “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu ravnopravnost”, koju je moderirao poznati bh novinar i urednik Nikola Vučić, a na temelju svog naučnog istraživanja o ovoj problematici.