09/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Na univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL) održana panel diskusija “Pričajmo o rodno osjetljivom jeziku”

U sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” 6. decembra 2022. održana je panel diskusija “Pričajmo o rodno osjetljivom jeziku” na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL). Panel diskusija je orgnizovana putem Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost UNIBL, u okviru projekta UNIGEM koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a  TPO fondacija iz Sarajeva provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crna Gora, Hrvatska i Srbija), među kojima je i UNIBL.

Tokom panel diskusije, koja je okupila akademsku zajednicu i studente_ce različitih članica Univerziteta, naglašeno je da je neophodno pristupiti tematici upotrebe rodno osjetljivog jezika sa aspekta lingvistike i društvenih okolnosti unutar kojih se isti razvija. Korištenje rodno osjetljivog jezika na nivou institucija djelomično je i rezultat prilagođavanja politikama neophodnim za proces pristupanja Evropskoj uniji. Na panel diskusiji su govorili_e: Nataša Vučenović, viša asistentkinja Filološkog fakulteta UNIBL, Nemanja Tubonić, student drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu UNIBL, te Jelena Lalatović, istraživačica i saradnica pri Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Događaj je moderirala mr. Anđela Pepić, predsjedavajuća Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost UNIBL, koja inače i rukovodi Centrom za razvoj i podršku istraživanju UNIBL.