09/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Na Univerzitetu u Novom Sadu (UNS) upriličena i održana serija događaja

Kampanja “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Univerzitetu u Novom Sadu započela je predavanjem “Osnovni pojmovi i termini rodnih studija-izazovi kontekstualizacije i lokalizacije”, nastavljena je tribinom “Rodno zasnovano nasilje i femicid-odgovornost i značaj medija”, a organizovani su i promocija knjige “Žene u prostituciji u Republici Srbiji”, te radionica “Muškarci protiv nasilja nad ženama”. Aktivnosti su provedene sa ciljem podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju i značaja prevencije femicida, u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija implementira u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regiona, uključujući UNS, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. 

Predavanje na temu “Osnovni pojmovi i termini rodnih studija – izazovi kontekstualizacije i lokalizacije” 29.11.2022. održala je dr. Zorana Antonijević, naučna saradnica Centra za međunarodnu bezbednost na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u svečanoj sali Filozofskog fakulteta. Predavačica je dala pregled najznačajnijih izazova sa kojima se istraživači susreću prilikom prenošenja pojmova i termina iz drugih jezika, prvenstveno engleskog kao dominantnog jezika u ovoj naučnoj oblasti, i načinima kako te izazove savladavaju. Kada je riječ o usvajanju određenih termina rodnih studija i feminističke prakse iz drugih jezika, od velikog značaja su kontekstualizacija i lokalizacija (prevođenje kompjuterskih operativnih sistema na lokalne jezike uz poštovanje specifičnosti sredine u kojoj će se taj operativni sistem koristiti). Nakon predavanja uslijedila su pitanja iz publike i diskusija.

U fokusu tribine “Rodno zasnovano nasilje i femicid – odgovornost i značaj medija”, održane 01. decembra u Rektoratu UNS, bio je razgovor o medijima i etičkom izvještavanju o femicidu i nasilju. O rodno senzitivnom izvještavanju, posljedicama koje neetičko novinarstvo ostavlja na žene, načinima izvještavanja koji motivišu žrtve da prijave nasilje, te položaju novinarki koje se bave ovim temama, govorile su: Jovana Gligorijević, novinarka, autorka emisije “Tabu” i jedna od osnivačica grupe “Novinarke protiv nasilja”, Jelena Višnjić, jedna od osnivačica i direktorica feminističkog kulturnog centra “Befem”, Sanja Pavlović ispred Autonomnog ženskog centra i članica grupe “Novinarke protiv nasilja”, te Marija Erdelji, fotografkinja i članica grupe “Novinarke protiv nasilja”. Razgovor je moderirala novinarka Tamara Srijemac. O značaju ove teme posebno govori podatak da su prema medijskim izvještajima u Srbiji od januara do septembra 2022. u partnerskim odnosima ubijene 22 žene. Međutim, zvanični registar femicida u Srbiji ne postoji, te se pretpostavlja da je broj znatno veći, ali slučajevi nisu stigli do medija. S druge strane, mediji su i dalje jedini izvor informisanja o broju ubijenih žena i rodno zasnovanom nasilju, zbog čega je njihova uloga ogromna. Osim uloge da informišu, edukuju i obrazuju, postoji i strana koja se ogleda u neetičnom izvještavanju medija, a koje često pravi veliku štetu. Medijska analiza grupe “Novinarke protiv nasilja” pokazala je da je u periodu 2019-2021. objavljeno više od 36 000 naslova o nasilju prema ženama,  prilikom čega je u  40% objava prekršeno etičko pravilo otkrivanja identiteta žrtava ili članova porodice.       

Promocija knjige “Položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji” autorke dr. Dragane Pejović, održana je  u Rektoratu UNS, 05. decembra 2022. O knjizi su govorile: dr. Dragana Pejović, autorka i Darinka Provči,  advokatkinja, dok je razgovor moderirala Gordana Lalić-Krstin, docentkinja na Filozofskom fakultetu UNS i v.d. sekretarke Odbora za rodnu ravnopravnost UNS. Knjiga problematizuje položaj žena koje se bave prostitucijom u Srbiji. Autorka prostituciju istražuje iz rodne perspektive jer se prostitucija smatra ženskom profesijom. Tako, posebnu pažnju posvećuje uzrocima koji utiču da žena odabere prostituciju za profesiju. Ulaskom u prostituciju žena stiče identitet prostitutke koji joj obilježava život u svim aspektima. Autorkin fokus je na pravnom aspektu položaja žena u prostituciji koja je zakonom regulisana kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Pravni položaj žena u prostituciji u Srbiji istražuje u svjetlu zakonskog rješenja, kao i kroz postupanje pripadnika policije i sudova prema ženama koje se bave prostitucijom.

Obilježavanje Kampanje zaokruženo je radionicom “Muškarci protiv nasilja nad ženama”, koja se održala 08. decembra 2022. u multimedijalnoj sali Rektorata UNS. Radionicu je vodio Miloš Ćajić, organizacija “Ne posmatraj. Reaguj!”. Posebno je istaknuto da su žene godinama bile predvodnice u borbi protiv nasilja, ali se danas sve više muškaraca takođe priključuje i daje podršku ovoj važnoj društvenoj temi. Muškarci mogu doprinijeti zaustavljanju nasilja kroz uticaj na druge muškarce, naročito dječake, te svojim pozitivnim primjerima i angažmanom ukazati na činjenicu da ovaj problem pogađa društvo u cjelosti, kao i da je potrebno mijenjati društvene norme kako bi se izgradilo društvo ravnopravnosti bez nasilja.