09/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: obilježavanje Kampanje na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA)

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) u periodu od 25.11. do 10.12.2022. obilježava kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM. U organizaciji TPO fondacije i Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e održane su brojne radionice i predavanja, izložba, okrugli sto, promocija knjige, posvećeni kulturi rodne ravnopravnosti i aktivnom angažmanu u borbi protiv nasilja. Studenti i studentice dobili_e su priliku da se dodatno educiraju i aktivno učestvuju u svim  aktivnostima, te kreiraju sopstvene prateće kampanje.

Filozofski fakultet UNSA-e 01. decembra priredio je izložbu studentskih radova s ciljem poticanja na prevenciju i eliminaciju nasilja prema ženama i djevojkama, koja će do 10. decembra biti postavljena u holu Fakulteta. Organizovana je i prateća radionica, razgovor sa studentima i studenticama koji_e su sudjelovali_e u realizaciji izložbe. Izložbu i radionicu organizovale su i realizovale: prof. dr. Ajla Demiragić, prof. dr. Amila Kasumović, prof. dr. Edina Spahić Šagolj, prof. dr. Đenita Tuce, doc. dr. Amina Isanović Hadžiomerović i prof. dr. Nejla Kalajdžisalihović. Paralelno, studenti i studentice Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA-e, pod mentorstvom prof. dr. Amile Kasumović, kreirali su video koji tematizira problem nasilja nad ženama kroz različita povijesna razdoblja.

Na Fakultetu političkih nauka UNSA-e 1. decembra održan je okrugli stol na temu „Žene, muškarci i patrijarhat”. Teoretski osvrt na temu ali i iz perspekive vlastitih iskustava dali su učesnici_e okruglog stola prof. dr. Asim Mujkić, prof. dr. Belma Buljubašić, doc. dr. Hazim Begagić i doc. dr. Medina Mujić. Događaj je moderirala prof. dr. Valida Repovac Nikšić.

Na Ekonomskom fakultetu UNSA-e 06. decembra, i Elektrotehničkom fakultetu UNSA-e 08. decembra, uspješno su održane radionice “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost” koje je moderirao poznati bh novinar, urednik i autor knjige „Kritika toksične muškosti”, Nikola Vučić, koji je radionicu realizovao na temelju svog naučnog istraživanja o ovoj problematici.

Radionica „Na dvoru i u rodu nasilnika: književni prikazi nasilja nad ženama“ održana je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA-e, 07. decembra. Predavačica je bila prof. dr. Ajla Demiragić sa Filozofskog Fakulteta UNSA-e, a događaj je moderirala prof. dr. Marija Lučić-Ćatić.   

Promocija knjige “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi ” i istoimena radionica upriličeni su 08. decembra u Centru za interdisciplinarne studije “Prof. dr. Zdravko Grebo” UNSA-e. Pored autora dr. sc.  Zlatana Hrnčića, na promociji je govorila i Jasna Kovačević, predsjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e. Knjiga je napisana iz potrebe da se čuje glas bh žena i problemi s kojima se one suočavaju u porodici, u okviru zdravstvenog sistema i radnih odnosa u periodu 12 mjeseci prije trudnoće, tijekom trudnoće i 12 mjeseci nakon trudnoće, a u vezi nasilnih ponašanja koja se mogu svrstati pod fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Namjenjena je stručnjacima, naučnicima, ali i široj zainteresiranoj javnosti, te obuhvata teorijski okvir nasilja, braka, porodice, trudnoće, kao i pregled istraživanja o nasilju, te sažeti pregled istraživanja o nasilju nad trudnicama i kulturi rađanja u Bosni i Hercegovini.