12/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Obilježena Kampanja na Sarajevo School of Science and Technology (SSST)

Kao podrška globalnoj, a u okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM koji TPO fondacija realizuje u saradnji sa 19 univerziteta iz BiH i regije, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST) organizovao je svojevrsni pokret o svim relevantnim pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti širom Kampusa, koji je okupio profesore_ice, studente_ice i aktiviste_ice, s ciljem pozivanja na prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama u svim njihovim oblicima i različitostima. Kampanja je uključila i ukazivanje na važnost primjene rodno osvještenih politika na Univerzitetu propagirajući Akcioni plan za ravnopravnost spolova kao prvi korak u promjeni sistema.

Intenzivan i zanimljiv program koji se odvijao do kraja Kampanje započeo je 29. novembra 2022. studentskom akcijom “Bedževi i koluti/Badgets and reels” kada su studenti_ice, volonteri_ke 29. novembra 2022. podijelili bedževe i sa aktivnostima Kampanje upoznali preko 50 svojih kolega i kolegica, profesora i profesorica.

Održana su tri predavanja koja su okupila mnogobrojne studente_ice, nastavno i administrativno osoblje SSST-a, i to „Historijat GEP-ova i motivacija za njihovu uspostavu na institucijama visokog obrazovanja“, održala je prof. dr. Jasminka Hasić Telalović, „Iskustva studenata kroz STUDIGEM projekat“ koje je održao Mirza Rastoder, osnivač i direktor HUB Homeworka i predavanje „Ženski glasovi u bh. Kinematografiji/Female Voices in BH Cinema“, koje je održala Emina Ganić, direktorica direktorica Sarajevske filmske akademije na SSST-u.

Upriličena je i projekcija videa o nesvjesnoj pristrasnosti, koju su za studente i studentice SSST-a organizovale i provele Jasmina Katica i Jasmina Bajramović, uposlenice SSST-a.

Tokom trajanja Kampanje, 05. decembra 2022. na ovoj instituciji je i promovisana naučna publikacija “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”, urednica prof. dr. Zilke Spahić Šiljak, prof. dr. Jasne Kovačević i prof. dr. Jasmine Husanović, a koja je rezultat obimnog i prvog regionalnog istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u akademskim zajednicama,  sprovedenog u sklopu projekta UNIGEM. Na promociji su govorile prof. dr. Jasminka Hasić-Telalović, koordinatorica UNIGEM projekta, zatim Emina Ganić, i urednice prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Zilka Spahić Šiljak. Promociju je moderirao novinar Slađan Tomić. Više informacija dostupno je na linku: http://www.tpo.ba/b/novosti/novost.php?id=c-05122022.

Dok je borba za rodnu ravnopravnost i dalje sveprisutna širom svijeta, na SSST-u su ohrabreni energijom i motivacijom u sklopu provedene Kampanje, a koje, nakon svega, ostaju kao temelj za svaku veliku promjenu.