07/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: OTVORENJE KANCELARIJE ZA SAVJETOVANJE U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI PRI UNIVERZITETU U ZENICI

Kancelarija za savjetovanje u oblasti rodne ravnopravnosti, od 07. decembra, 2023. dostupna i na Univerzitet u Zenici. U novootvorenoj kancelariji, nastavno i administrativno osoblje kao i studentska populacija, se mogu informisati o pitanjima rodno zasnovanog nasilja i načinima prijave rodne neravnopravnosti.  

Pozdravni govor održali su:

prof. dr. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici,

prof. dr. Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici,

Neil Kavanagh, zamjenik ambasadora Ambasade Velike Britanije u Sarajevu.

Kancelariju će voditi prof. Anela Hasanagić, sa Islamsko pedagoškog fakulteta UNZE i doc. Aida Rizvanović, iz oblasti inkluzija, koordinatorica općih, kadrovskih i pravnih poslova u Rektoratu UNZE.

„Opredjeljenje UNZE je sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije i nasilja. U skladu s tim funkcija ovog savjetovališta ide u smjeru pružanja pomoći, pružanja podrške, prije svega prepoznavanja, studentima i zaposlenicima Univerziteta koji imaju problem sa rodnom ravnopravnošću. Ne zadržavamo se samo na podršci i pomoći nego i o razvoju svijesti o rodno zasnovanoj ravnopravnosti i nasilju, ali i pronalaženju adekvatnih mehanizama o zaštiti naših zaposlenika i studenata“ – objasnila je Aida Rizvanović.

Tokom svečanog otvorenja Kancelarije pristunima se obratila i prof. dr. Dženana Radončić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici koja je govorila o politikama rodne ravnopravnosti. Također, ovaj događaj je bio prilika i za potpisivanje sporazuma o saradnji sa Centrom ženskih prava Zenica. Direktorica Centra, Meliha Sendić, izrazila je zadovoljstvo prilikom za saradnju sa Kancelarijom.