05/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Radionica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Laboratorija za istraživanje roda (GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 02. decembra 2022. organizovala je radionicu “Mapiranje rodno zasnovanog nasilja u regionu: Istraživanja o akušerskom nasilju u Bosni i Srbiji” u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM, koji regionalno provodi TPO fondacija iz Sarajeva sa 19 partnerskih univerziteta, a finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Na radionici, dr.sc. Zlatan Hrnčić predstavio je svoje istraživanje i publikaciju „Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi“ namjenjenu stručnoj i naučnoj zajednici, ali i svim drugim zainteresovanim stranama koje imaju cilj doprinijeti kreiranju kvalitetnijeg društvenog okruženja za planiranje porodice, unapređenju reproduktivnog zdravlja žena i socijalnih politika u Bosni i Hercegovini.

Pravnica Marina Mijatović prisutnim je predstavila rezultate istraživanja o akušerskom nasilju u Srbiji koje je proveo advokatski tim iz Beograda, u kojem su pored uvodničarke učestvovale i Jelena Stanković i Ivana Soković Krsmanović. Izveštaj tri advokatice ukazuje na teško kršenje ljudskih prava u srpskim bolnicama.

Moderatorica radionice bila je dr. Ljiljana Pantović, naučna saradnica Instituta filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i članica Laboratorije za istraživanje roda (GenLab).

Cilj razgovora bio je mapiranje rodno zasnovanog nasilja u zdravstvenim ustanovama u obje države, te su tokom diskusije date preporuke o zajedničkim koracima ka unapređenju ženskih ljudskih prava i  reproduktivnog zdravlja žena u Srbiji i Bosni i Hercegovini.