10/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Radionice, diskusije, predavanja i promocije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO)

U sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO) održane su različite aktivnosti s ciljem podizanja nivoa svijesti o problemima rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Aktivnosti su organizovane i realizovane u sklopu projekta “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and gender mainstreaming (UNIGEM)” koji TPO fondacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, s ciljem osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Obilježavanje Kampanje na ovoj instituciji počelo je 06. decembra 2022. održavanjem radionice “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost” na Pravnom fakultetu UNMO. Radionicu je  moderirao poznati bh novinar, urednik i autor knjige „Kritika toksične muškosti”, Nikola Vučić, na temelju svog naučnog istraživanja o ovoj problematici.

Prvo regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, prezentirano u knjizi “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović, promovisano je 07. decembra 2022. Knjigu su promovisali_e: prof. dr. Rebeka Kotlo, Pravni fakultet UNMO i koordinatorica UNIGEM projekta za UNMO, prof. dr. Asim Peco, Nastavnički fakultet UNMO, prof. dr. Veldin Ovčina, Ekonomski fakultet UNMO, diskusiju je moderirala mr. Edisa Demić, a UNIGEM projekt ispred TPO fondacije predstavile su koordinatorice Ivana Kulić i Iskra Tafro. Promociji su prisustvovali_e predstavnici_e akademske zajednice, te brojni studenti i studentice koji_e su pokazali_e veliki interes za teme rodne ravnopravnosti. Više detalja dostupno na web stranici TPO fondacije na: http://www.tpo.ba/b/novosti/novost.php?id=c-08122022-b

Predavanja sa radionicom i diskusijama održana su 7., 08. i 09. decembra 2022. na Pravnom fakultetu UNMO, a tematske oblasti su bile: Ljudska prava i rodna ravnopravnost, zabrana diskriminacije i rodna ravnopravnost, i rodno zasnovano nasilje i rodna ravnopravnost.  Predavanja na radionicama su održale rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i profesorica na Pravnom fakultetu prof. dr. Alena Huseinbegović i koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i profesorica na Pravnom fakultetu prof. dr. Rebeka Kotlo. Fokus ovih aktivnosti stavljen je na edukaciju i zdravu raspravu, animiranje studenata na aktivan angažman, elaborirajući i analizirajući paktično-pravne slučajeve o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, stereotipima i predrasudama, zabrani diskriminacije, rodnoj dimenziji u društvu, istraživanjima i visokom obrazovanju.

Kao završna aktivnost organizovana je promocija publikacije koja istražuje teme rodne ravnopravnosti sa posebnim fokusom na diskriminaciju trudnica “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi ” autora dr. sc. Zlatana Hrnčića, te je upriličena i istoimena radionica 09. decembra 2022. na Pravnom fakultetu UNMO.