09/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Serija tribina i predavanje o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Zenici (UNZE)

Kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” Univerzitet u Zenici (UNZE) obilježava serijom tribina o ženama u savremenim bh umjetničkim praksama. Održano je i predavanje o važnosti rodne ravnopravnosti, psihološkim posljedicama rodne neravnopravnosti i oblicima rodno zasnovanog nasilja. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u saradnji sa 19 univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

U periodu od 06. decembra do 09. decembra 2022. u konferencijskoj sali dekanata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici upriličena je serija tribina odsjeka za kulturalne studije UNZE, pod nazivom “Profesije u izvedbeno-scenskoj kulturi i položaj umjetnica u njima”, a predavačice su dramaturginja Nedžma Čizmo, redateljica Lajla Kaikčija, lektorica i pozorišna glasnogovornica Merima Handanović i glumica Snežana Vidović. Moderator svih događaja je dr. Hazim Begagić, docent.

U četvrtak, 08. decembra 2022. na Metalurško-tehnološkom fakultetu UNZE održano je predavanje podijeljeno u tri tematska bloka. Prvi tematski blok pod nazivom “Šta je rodna ravnopravnost i zašto je važna” održala je doc. dr. Dženana Radončić, drugi tematski blok “Psihološke posljedice rodne neravnopravnosti” održala je prof. dr. Anela Hasanagić, a treći “Oblici rodno zasnovanog nasilja” održala je doc. dr. Aida Rizvanović.

Serija tribina i predavanje održani su sa ciljem poticanja na prevenciju i eliminaciju nasilja prema ženama i djevojkama, te podizanja svijesti unutar akademske zajednice o potrebi aktivnog angažmana u toj borbi.