26/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: SVEUČILIŠTE U MOSTARU PROTIV NASILJA

Tradicionalno treću godinu za redom Sveučilište u Mostaru sudjeluje u kampanji ”16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, kojoj je cilj podizanje svijesti i prevencija nasilja nad ženama za dobrobit cjelokupnog društva.

Kampanja je započela na Agronomskom fakultetu, predavanjem Poremećaji prehrane i feminizam. Sa studentima/cama smjera Nutricionizam razgovaralo se o standardima ljepote koji se nameću ženama te mogu rezultirati poremećajima hranjenja, među kojima su najzastupljeniji anoreksija i bulimija. 

Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tijekom svoga života, barem jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena  bude žrtva seksualnog nasilja. Stoga, kroz kampanju ”16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, studenti i studentice, profesori i profosorice i osoblje Sveučilišta u Mostaru imaju priliku razmijeniti iskustva, poticati na promjene i podržavati ravnopravnost spolova na Sveučilištu u Mostaru, izjavila je prof. dr. sc. Davorka Topić Stipić, koordinatorica projekta UNIGEM na Sveučilištu u Mostaru.

Ovogodišnja kampanja uključivala je aktivnosti i predavanja kao što su: ”Deaktivacija rodnih stereotipa u selekcijskim situacijama”, ”Stakleni strop u karijernom svijetu?”, ”Seksistički humor ili “samo se šalim”, ”Rodne norme u romantičnim vezama”, ”Jedan ljubičasti dan – photoframe i ljubičaste vrpce”, ”Radionica – rodni stereotipi” i brojne druge.

Također, Sveučilište u Mostaru oformilo je i Vijeće za ravnopravnost spolova kao i Savjetodavno vijeće za ravnopravnost spolova, koja su na raspolaganju svim studenticama, studentima, profesoricama i profesorima i svim uposlenicama i uposlenicima koji dožive bilo koju vrstu nasilja.

U predvorju Filozofskom fakultetu organiziran je i informativni štand naziva “Ljubičasti dan” kao znak podrške ženama koje su žrtve nasilja. Na štandu su se mogle pronaći ljubičaste vrpce, informacije o nasilju nad ženama i promotivni materijal.

Na Pravnom fakultetu, smjer Kriminalistika održano je predavanje “Deaktivacija rodnih stereotipa u selekcijskim situacijama” gdje su se osvrnuli na rodne stereotipe koji se često aktiviraju kada su u pitanju tipično ženska ili tipično muška zanimanja te kako ukloniti predrasude koje imamo prema istima.

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije održana je radionica “Rodne norme u romantičnim vezama” gdje se sa studentima/cama radilo na popularnoj problematici tko je onaj tko treba napraviti prvi korak u romantičnom odnosu. Studentima/cama je radionica bila zanimljiva jer je tema koja im je bliska i s kojom se mogu poistovjetiti iz prve ruke, no s druge strane su mogli naučiti o pojmovima rodnih normi i stereotipa.

Na Ekonomskom fakultetu je održano predavanje o „Staklenom stropu u karijernom svijetu“, smatrajući da bit staklenog stropa diskriminacija žena u menadžmentu. Stakleni strop utječe na žene unatoč njihovoj razini obrazovanja, iskustvu i vještinama i promatra se na način da treba uzeti u obzir napredovanje žena u karijeri.

Kako bi održali interes studenata/cama za brojnim aktivnostima koje su provedene, organiziran je i Filmski dan na kojem su imali priliku pogledati film Alice Darling, psihološki triler o ženi koja bježi iz nasilne veze i bori se sa svoju samostalnost.

Na Filozofskom fakultetu održana je radionica “Gaslighting “. Sudionici/e radionice upoznati su s temeljnim konceptom i načinima na koje se gaslighting pojavljuje. Također imali su priliku upoznati se s konceptom nasilne i nenasilne komunikacije te kroz interakciju s predavačima izvježbati korištenje nenasilne komunikacije.

Uz suradnju studentice s Pravnog fakulteta održano je i predavanje na temu „Femicida“ u zakonskom okviru, odnosno objašnjeno je kako se na femicid gleda u zakonu Bosne i Hercegovine te koja su mjesta za poboljšanje trenutnih praksi. 

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, zajedno sa studentima/cama smjera Kineziologija održana je radionica naziva „Seksistički humor ili samo se šalim“. Cilj je bio upoznati mlade studente s pojmovima seksizma, seksističkog humora te pružiti smjernice kako takvu vrstu humora izbjegavati i spriječiti.

Kampanja je zatvorena na Filozofskom fakultetu, gdje je posljednja tema bila „(Ne) opravdavanje nasilja nad ženama u kršćanstvu i islamu“. Razmotren je povijesni aspekt nasilja nad ženama kroz dvije različite religije te usporedba sa 21. stoljećem i događajima u novije vrijeme.

Odaziv studenata/ica na sve provedene aktivnosti bio je odličan. Odbrana protiv rodnih stereotipa, održavanjem nekih strogih pravila i propisa protiv neprofesionalnih radnji u organizacijama je dobar početak borbe protiv rodnih stereotipa.