19/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ U TRAVNIKU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik je održao radionicu za učenike/ce Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik i panel diskusiju za građane/ke Travnika pod nazivom „Zajedno protiv nasilja“. Navedenim aktivnostima je obilježena globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“.

Specijalistica neuropsihijatrije u JU Bolnica Travnik, dr. Aida Vatreš održala je predavanje „Zdrave veze“ za učenike i učenice Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik. Predavanje je bilo izuzetno interaktivno te su mladi vrlo motivisano i otvoreno razgovarali o međuljudskim odnosima.

U prostorijama Kamerne scene Centra za kulturu Općine Travnik održana je i panel diskusija “Zajedno protiv nasilja”. Cilj je bio okupiti stručnjake/inje, predstavnike/ce vladinih institucija i civilnog društva kao i građane/ke kako bi razgovarali o problemu nasilja, dijelili iskustva te promicali svijest o važnosti saradnje u rješavanju ovog društvenog pitanja. Diskusiji je prethodio performans Teatra Talija iz Novog Travnika.

Moderator panel diskusije bio je dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta, prof. dr. sc. Goran Šimić. Učesnici/e panel diskusije bili su doc. dr. sc. Rasema Okić, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Amra Kovačević, okupacionia terapeutkinja Centra za mentalno zdravlje, Sabina Malanović, predstavnica Centra za socijalni rad Travnik,  mr. sc. Šemsudin Fuško, glavni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva SBK/KSB Travni, Rusmir Prohan,  Načelnik sektora krim policije, mr. sc. Lejla Bešo-Haskić, profesorica JU Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku i koordinatorica Odjela za brak i porodicu i mr. preč. Željko Marić, ravnatelj KŠC-a Petar Barbarić Travnik.

Panelisti i panelistice su se složili da je neophodan integrirani pristup u suzbijanju nasilja ukljućujući sektore: obrazovanja, pravne podrške i psihološke podrške.