13/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: U organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva održano preko 80 događaja na 19 univerziteta u BiH i regiji u sklopu projekta UNIGEM

Pod motom “Progledaj, govori protiv nasilja” u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” TPO fondacija iz Sarajeva organizovala je preko 80 događaja u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u okviru projekta UNIGEM. Projekt “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)” ima za cilj da izgradi etos rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj politike i senzibilizaciju nastavnog osoblja i studentske populacije u vezi s temama rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja, a finansijski ga podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Održane su radionice, tribine, okrugli stolovi, debate, izložbe, plesni performansi, simulacija suđenja o slučaju rodno zasnovanog nasilja, kvizovi, video projekcije i panel-diskusije. Sve aktivnosti posvećene su kulturi rodne ravnopravnosti i aktivnom angažmanu u borbi protiv svih oblika nasilja, posebno prevenciji i eliminaciji nasilja prema ženama i djevojkama.

Pored navedenog, na šetnici Kampusa Univerziteta u Sarajevu (UNSA) tokom cijelog perioda trajanja Kampanje prolaznici_ce su imali_e priliku vidjeti izložbu plakata “Znaš li?”, sačinjenu od poruka koje predstavljaju najčešće oblike rodno zasnovanog nasilja (RZN) na univerzitetima. Nosače izložbene postavke pod mentorstvom profesora kreirali su učenici_ce JU Željeznički školski centar iz Sarajeva, pored koje je TPO fondacija u obilježavanje Kampanje uključila i devet drugih srednjih, te jednu osnovnu školu iz Sarajeva. One su, takođe, provele niz aktivnosti, uključujući snimanje i kreiranje filmova, filmske projekcije, radionice, predavanja i izložbe učeničkih radova.

U petak, 09. decembra 2022., uoči završetka Kampanje, koja se globalno okončava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava, u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije “Prof. dr. Zdravko Grebo” Univerziteta u Sarajevu (UNSA) organizovana je panel-diskusija na temu važnosti obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom. Učesnici_e panela bili su studenti_ce Evropskog regionalnog mastera Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi UNSA-e (ERMA), Delila Islamović i Slobodan Golubović, a panel-diskusiju je moderirala projektna koordinatorica TPO fondacije Ivana Kulić. Tom prilikom preispitali_e su na koji način je rodno zasnovano nasilje prisutno u akademskoj zajednici, kako unaprijediti odnos između akademske i aktivističke zajednice, te koje su to promjene na kojima se mora insistirati kako bi univerziteti postali prostori jednakosti.

Kampanju “16 dana aktivizma” obilježilo je preko 6 000 organizacija u preko 180 zemalja pod sloganom “UNITE” (Ujediniti) sa naglaskom na važnosti rodne ravnopravnosti za osiguravanje i poštovanje ljudskih prava. Paralelno, intenzivan rad na podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju ne smije se ograničiti na period od 16 dana, koliko traje Kampanja. Ona je suštinski podsticaj za borbu i aktivizam o rodnoj ravnopravnosti u svakodnevici.