22/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Banjoj Luci je održao niz aktivnosti i time obilježio globalnu globalna kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Studenti/ce i nastavno osoblje organizovali su projekciju filma, okrugli sto o femicidu i četiri radionice.

Projekcija filma „The Night of the 12th” sa diskusijom realizovana je 05. Decembra u čitaonici Filozofskog fakulteta UNBL. Aktivnost je predvodio Nemanja Tubonjić, MA filozofije. Radionica „Rodno nasilje / nasilje u porodici / seksualno nasilje nad ženama” održano je na Fakultetu bezbjednosnih nauka UNBL, a vodili su je: prof. dr. Žana Vrućinić, doc. dr. Dragana Vasiljević i doc. dr Predrag Popović.

Okrugli sto „Mozaik femicida” održan je 07. decembra. U ovoj aktivnosti učestvovali su Mile Šikman, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka, Gorica Ivić, predsjednica Fondacije “Udružene žene”, Milkica Milojević, novinarka, Biljana Radulović, sutkinja Okružnog suda, i Miroslav Kotur, tužilac Okružnog javnog tužilaštva, a diskusiju su moderirale prof. dr. Ivana Zečević i doc. dr. Nataša Vučenović Gnjato.

“Okrugli sto poslužio je kao interaktivna platforma na kojoj je pitanje nasilja nad ženama razmatrano kroz multidisciplinarni okvir, koji je objedinio teorijska razmatranja o femicidu sa krivično-pravnog aspekta, sa brojnim primjerima iz prakse, kroz koje je ilustrovana primjena zakonskog okvira u konkretnim slučajevima nasilja, kao i institucionalne i vaninstitucionalne prepreke za efektivno sprovođenje postojećih zakona i mjera”, kazala je, za “Nezavisne novine”, doc. dr. Vučenović Gnjato. Učesnici su se, kako ona kaže, osvrnuli i na pitanje kulturnih obrazaca koji pogoduju normalizaciji nasilja, kao i na problem medijskog izvještavanja, a naročit akcenat postavljen je na neophodnost prevencije nasilja kroz formalno i neformalno obrazovanje.

Na panel-diskusiji “Pozitivni primjeri odgovora lokalnih zajednica na rodno zasnovano nasilje”, u ime grada Banjaluka, jedan od panelistica bila je Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika, koja je poručila kako je važno da gradovi budu sigurna mjesta za žene i djevojčice, te da se u gradovima pojedinci moraju slobodno kretati i osjećati zaštićeno. Poruka koju su svi učesnici/e panela poslali jeste da nasilje može biti isključeno samo ukoliko svi djeluju zajedno, te da je upravo zbog toga i važna saradnja institucija različitih nivoa i nevladinog sektora.

Radionicu „Obrasci krivljenja žrtve nasilja na društvenim mrežama: pragmatičko-diskurzivni pristup” realizovala je doc. dr. Nataša Vučenović Gnjato sa Filološkog fakulteta UNBL. U prvom dijelu radionice predstavljeni su osnovni pojmovi iz domena pragmatike i kritičke analize diskursa, sa osvrtom na konkretne primjere društvene uslovljenosti jezičke prakse, dok je drugi dio bio posvećen analizi onlajn komentara na vijest o partnerskom nasilju. Analizom je obuhvaćena klasifikacija komentara prema pragmatičkoj funkciji, sa posebnim akcentom na iskaze putem kojih se sporovodi krivljenje žrtve i pravdanje počinitelja, koji su se pokazali kao najbrojniji.

Održana je i radionica ‘A Chink in Misogyny: Chipping away at the Walls of the Unhearing for the Unheard’ u vodstvu Tijane Popović, više asistentkinje i prof. dr Emira Muhića. Tokom prvog dijela radionice, prikazan je dio filma Hidden Figures. U drugom je dijelu težište stavljeno na diskusiji o važnim i aktuelnim temama iz oblasti podizanja svijesti o učtivoj, ravonpravnoj i konstruktivno dobronamjernoj komunikaciji.

Književno-pravni klub je organizovao multidisciplinarnu radionicu pod nazivom „Kako vaspitavamo muškarca?“. Temi nasilja nad ženama učesnici/e radionice su pristupili iz ugla nauke (pravna istorija, krivično materijalno i procesno pravo, kriminologija, sociologija, psihologija, viktimologija), religije i umjetnosti (performativna/filmska umjetnost i poetika). O fenomenu nasilja nad ženama, kao i položaju žene u društvu, govorili su prof. dr. Dijana Zrnić, doc. dr. Mirjana Miškić, v.ass. Milica Kostovski, ass. Marko Romić, OJT Tanja Mrđa, te studentkinje Đurđina Talić i Anastasija Glušac. Na početku radionice učesnicima je prikazan kratki dokumentarni film „Ona“ čiju glumu, režiju i produkciju potpisuju studentkinje Pravnog fakulteta i članice KPK. Za uspješno vođenje radionice pobrinuli su se Stefan Ivetić i Dajana Piljić.