20/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U BIHAĆU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Bihaću je realizovao niz aktivnosti i time obilježio globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Naziv projekta i centralnog događaja bio je „Femicid u zakon, ubice u zatvor“. Kako su uvijek u fokusu studenti i studentice, tako je i ovaj put studentska grupa pružila svoj doprinos anketiranjem građana/ki grada Bihaća. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

U okviru kampanje, Univerzitet u Bihaću promovisao je tri publikacije u izdavašrvu TPO Fondacije. U organizaciji Centra za ravnoravnost spolova Univerziteta u Bihaću, u prostorijama Pravnog fakulteta, održana je promocija Zbornika „Uprkos strahu i tišini: Univerziteti protiv rodno zasnovanog nasilja“ kojeg su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr.Jasmina Husanović. Promotori Zbornika bili su prof. dr. sc. Vildana Pečenković i prof. dr. sc. Albin Muslić, a moderatorica prof. dr. sc. Jasmina Bešlagić.

Drugu publikaciju, također u organizaciji Centra za ravnoravnost spolova Univerziteta u Bihaću, na Pedagoškom fakultetu, promovisali su prof. dr. sc Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću i prof. dr. sc Albin Muslić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dok je promocijom moderirala prof. dr. sc. Jasmina Bešlagić. Publikacija nosi naziv „Feminizam i religija u 21. stoljeću: tehnologija, dijalog i širenje granica.“ Ova zbirka govori o transformacijskim efektima komunikacijskih tehnologija, interneta, blogova i društvenih medija u okviru religijskih diskursa, pri čemu autori/ice istražuju digitalni svijet i online prostore kao mjesta koja su dostupnija ženama, otvarajući mogućnosti za veći angažman i pristup informacijama.

U prostorijama Ekonomskog fakulteta, promovisana je i treća publikacija „Žene i rad: feminizam, rad i društvena reprodukcija”, a čiji su promotori bili prof. dr. sc. Mirela Kljajić Dervić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću i prof. dr. sc Albin Muslić, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, dok je promocijom moderirala prof. dr. sc Jasmina Bešlagić. Interes akademskog osoblja, studenata/ica i učenika/ica, kao i šire čitalačke javnosti za ovaj događaj je bio posebno izražen zbog aktuelnosti tematike koju publikacija obrađuje, a to je položaj žene na tržištu rada, pitanje usklađivanja privatnog i profesionslnog života, kao i druga pitanja sa kojima se žene susreću u svijetu rada i radnih odnosa.

Centralni događaj kampanje „16 dana aktivizma“ na Univerzitetu u Bihaću realizovan je uz aktivno učešće studenata/ica Univerziteta u Bihaću, učenika/ca JU Gimnazije “Bihać”, kao i relevantnih predstavnika/ca društvenog života kako bi se problematizirala u posljednje vrijeme posebno aktuelna tema, femicid. Slogan Kampanje, kao i Centralnog događaja je „Femicid u zakon, ubice u zatvor“. Prezentovani su teorijski, praktični i statistički aspekati pitanja femicida, a potom se otvorila diskusija predstavnika/ca akademske zajednice, pravosuđa, istražnih organa, agencija, institucija, ustanova, obuhvatajući vladin i nevladin sektor, u pogledu potrebe uvrštavanja femicida u krivično zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Centralnim događajem je moderirala koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću, prof. dr. sc. Jasmina Bešlagić, a diskusijom prof. dr. sc. Nikola Findrik.