22/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U NOVOM SADU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Novom Sadu je održao niz aktivnosti i time obilježio globalnu globalna kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Stručnjakinje su realizovale tribinu, razgovor sa studentima/cama i predavanje o temama digitalnog nasilja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad djecom.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici je 16. i 17. novembra 2023. godine organizovana dvodnevna radionica pod nazivom „Implicitne rodne predrasude“. Radionicu, koja je bila namenjena nastavnom i administrativnom osoblju Ekonomskog fakulteta, održala je doc. dr Bojana Bodroža sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta UNS. Radionica je osmišljena sa ciljem da se polaznici upoznaju sa prikrivenim i često nesvjesnim rodnim pristrasnostima koje predstavljaju mehanizme kojima se učvršćuje postojeći disbalans moći i nejednakosti između muškaraca i žena. Polaznu teorijsku osnovu predstavlja teorija dualnih procesa koja omogućava razumijevanje činjenice da ljudi često nesvjesno reprodukuju obrasce rodne neravnopravnosti kroz niz ponašanja i razmišljanja.

Dana 23-24. novembar 2023. Koordinatorica UNIGEM projekta pri UNS, prof. dr. Gordana Lalić-Krstin, učestvovala je na XIII godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije pod nazivom „Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: Izazovi i perspektive“. Prof. dr. Lalić-Krstin učestvovala je u tematskoj sesiji „Međunarodni panel o univerzitetima i seksualnom i rodno povezanom nasilju: Odgovor nije dovoljan!“ na kojoj je predstavila UNIGEM projekat, njegove rezultate i perspektive.

Održan je i razgovor sa studentima i studenticama na temu „Seksualno nasilje: kako ga prepoznati i šta raditi ako vam se desi“. Predavanje je pred prepunom svečanom salom Filozofskog fakulteta održala Biljana Stepanov iz Centra za žrtve seksualnog nasilja, a potom je i odgovarala na brojna pitanja i nedoumice učesnika/ca.

Dana, 04. decembra je u kino-sali Filozofskog fakulteta održana tribina na temu „Djeca kao nevidljive žrtve rodno zasnovanog nasilja“. Na tribini su govorile dr. Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu i Daliborka Vojvodić Tomović, rukovoditeljka grupe za suzbijanje maloletničke delinkvencije i nasilja u porodici policijske uprave Novi Sad, a moderatorka je bila novinarka Tamara Srijemac.

Potom je, 05. decembra u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održano predavanje na temu „Uključenost u digitalno nasilje iz perspektive žena“. Predavanje je održala prof. dr Bojana Dinić sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta, koja se bavi istraživanjem fenomena nasilja u digitalnom okruženju i autorka je više radova iz ove oblasti.

Dana 07. decembar 2023. na tribini „Nasilje u partnerskim vezama kod mladih“ koju je organizovala Sigurna ženska kuća, Centar za socijalni rad Novi Sad predstavljen je projekat UNIGEM. Materijal za predstavljanje UNIGEM-a pripremila je prof. dr. Gordana Lalić-Krstin, a na tribini su govorile prof. dr Smiljana Milinkov i prof. dr Jelena Šakotić Kurbalija.