20/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U SARAJEVU PROTIV NASILJA

Univerzitet u Sarajevu je i ove godine obilježio globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Za studentsku grupu su održane radionice o nesvjesnoj pristrasnosti, nasilju nad ženama u obitelji i nasilju nad zatvorenicama.

Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka održali su radionicu o temi “Nasilje nad ženama i porodično nasilje – Sudska praksa EKLJP (analize presuda)”. Radionicu su predvodile prof. dr. Sarina Bakić i prof. dr Amila Ždralović. Na Filozofskom fakultetu je održano predavanje “Strukturno i institucionalno nasilje nad zatvorenicama – lekcije iz bosanskohercegovačke povijesti”. Predavanje su vodile prof. dr. Amila Kasumović i prof. dr. Ajla Demiragić. Posljednja radionica je održana na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja o temi „Nesvjesna pristrasnost u sportu“, a predvodili su je: prof. dr. Lejla Šebić (FASTO UNSA), prof.dr. Jasna Kovačević (EFSA UNSA) i prof.dr Munir Talović (FASTO UNSA). Moderator radionice bio je doc.dr Šemso Ormanović (FASTO UNSA).

TPO Fondacija, u okviru projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje – UNIGEM“, podržava aktivnosti 19 partnerskih univerziteta/sveučilišta među kojima je i Univerzitet u Sarajevu.