28/06/2023NOVOSTI

Diskurs analiza u istraživanju

U periodu od 22-24-06.2023. održane su tri online radionice na temu diskurs analize koja je jedna od zahtjevnijih analiza u društvenim znanostima. U okviru UNIGEM projekta tri grupa nastavnika i nastavnica su dobile uvide u ključne dijelove ovog analitičkog polja.

Edukaciju je vodio magistar politoloških i socioloških nauka Muamer Oputa koji se bavi ovom analizom kao samostalni ekspert. Tri online edukacije su održane za asistente sa Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta i Ekonomskog fakulteta. Zainteresirani za teme diskurs analize koji žele istraživati u tim pravcima imali su priliku vježbati na temelju knjige Ruth Wodak vodeće austrijske autorice u diskurs analizi a čija je knjiga Politike straha prevedena i u Bosni i Hercegovini.