11/04/2023NOVOSTI

Dvije promocije knjige dr. Zlatana Hrnčića s radionicama o temi nasilja nad trudnicama održane na Sveučilištu Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Tokom marta 2023., tačnije u srijedu, 22. marta 2023., na Sveučilištu Josipa Jurja Stossmayera u Osijekui u petak, 31. marta 2023., na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održane su promocije knjige “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi” autora dr. Zlatana Hrnčića. Radionice koje su pratile ove promocije nosile su iste nazive „Nasilje nad trudnicama”. ​

Promociji su prisustvovali i u diskusiji aktivno učestvovali studenti i studentice oba sveučilišta.

S obzirom da knjiga na naučni način istražuje teme rodne ravnopravnosti i diskriminacije trudnica u zdravstvenom sistemu, autor je predstavio i svoj istraživački put koji je prešao da bi došao do validnih kvantitativnih i kvalitativnih podataka o iskustvima trudnica prilikom trudnoće i porođaja u bh. medicinskim ustanovama.

Pošto se radi o temi koja je donekle još uvijek tabuizirana, predstavljanje određenih činjenica potaklo je prisutne na žive diskusije, u kojima se se mogle nazrijete i teme za nove magistarske i doktorske radove, te općenito nove istraživačke poduhvate.

Knjiga je štampana u okviru projekta “University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)” koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija i provodi ga u partnerstvu sa 19 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.