23/02/2024NOVOSTI

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA POZIV

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

Ako je odgovor na ova pitanja pozitivan, onda vam preporučujemo da se prijavite na prvu online FER školu: Feminizam i religija. FER škola je namijenjena ženama i muškarcima koji žele akademski propitivati svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i slobodama i koji žele istraživati na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena  muškaraca u porodici i društvu.

Cilj FER škole je da kroz online predavanja i diskusije razumijemo kako rodni stereotipi utječu na živote žena i muškaraca, zašto se još uvijek pravdaju religijom i nekim znanstvenim istraživanjima te da se ponude egalitarni modeli rodnih odnosa.

FER škola je BESPLATNA a kursevi u ovom semestru su namijenjeni svima bez obzira na nivo obrazovanja i ne zahtijevaju pripremu niti pisanje radove, već redovito i aktivno sudjelovanje.

U ljetnom semestru FER škole (25.03. do 31.05.2024.) nudimo pet kurseva u sljedećim terminima:

Feminizam apsolutna psovkaponedjeljak, 18.00 – 19.30
„Mala ne hodaj tako!“ Društveno-religijsko oblikovanje rodnih ulogautorak, 18.00 – 19.30
Malo nas je al’ nas ima! Rod, religija i medijisrijeda, 18.00 – 19.30
Istočna lica feminizamčetvrtak, 18.00 – 19.30
Je li mir ženska stvar?petak, 18.00 – 19.30

Online predavanja i diskusije će se održavati na Zoom platformi. Sudjelovanje na predavanjima i diskusijama je obavezno. Dozvoljena su tri izostanka uz najavu.

Sudionici i sudionice  koje su redovito sudjelovale dobit će na kraju kursa certifikat.

Mogu se upisati svi kursevi ili samo neki od njih.

Prijava za upis treba sadržavati: 1. Motivacijsko pismo i kratki CV;  2. Naslove odabranih  kurseva od ponuđenih koje želite pohađati.

Prijavu dostaviti do 15. 03. 2024. na adresu:ferskola.tpo@gmail.comOdgovor na prijavu dobit ćete do 20. 03. 2024. godine.

FER školu organiziraju TPO Fondacija iz Sarajeva u partnerstvu sa Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša i Zakladom za transkulturalno obrazovanje iz Zagreba. Više informacija o FER školi vidi na: https://ferskola.onlinebase.net/

Akademske direktorice: 
v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak
dr.sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica