26/08/2023NOVOSTI

Integriranje rodne perspektive u nastavi

U okviru UNIGEM projekta održana u Sarajevu je  od 28-29.08.2023. održana trodnevna edukacija nastavnika partnerskih univerziteta o integraciji rodne perspektive u nastavi društvenih i humanističkih znanosti. Jedan od velikih izazova u obrazovanju je kako u postojeće nastavno planove i programe uključiti rodnu perspektivu a da to ne bude samo „dodavanje žena“, kako se to inače razumijevalo i još uvijek razumijeva.

Da bi se pomoglo nastavnicima sa konkretnim prijedlozima za pojedine predmete, posebno, jezik i književnosti, povijest, sociologija i pedagogija, edukatorice su ponudile konkretne primjere i načine kako nastavne lekcije koncipirati a da budu rodno responzivne. Ključno pitanje na koje treba odgovoriti svaki nastavnik/ca je: U kojoj fazi razvoja kurukuluma se mogu vidjeti postojeće razlike između žena i muškaraca koje vode u segregaciju? Na temelju odgovora onda uraditi analitički okvir. Edukaciju svu vodile Jadranka Rebeka Anić i Zilka Spahić Šiljak.