04/03/2024NOVOSTI

Integriranje rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanje

Integriranje rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanje važan je korak kako bi univerziteti uskladili svoja pravila i politike sa zahtjevima međunarodnih normi i domaćeg zakonodavstva.

U okviru UNIGEM (Universities and Gender Mainstreaming) projekat kojeg void TPO Fondacija, Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) sudjeluje u pripremi internih dokumenata Univerziteta u Sarajevu kojima se reguliraju pitanja diskriminacije. 29.02.2024. godine na Univerzitetu je održan je sastanak na kojem je razmatran nacrt prijedloga Pravilnika o prevenciji i sprečavanju svih oblika diskriminacije kao krovnog dokumenta Univerziteta.

Na temelju odluke Univerziteta o imenovanju komisije za pripremu Pravilnika, sastanak je vodila prof.dr. Jasminka Gradaščević sa članovima/cama: v.prof.dr. Jasna Kovačević, v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, v.prof.dr. Amila Ždralović, Umihana Mahić i Miroslav Živanović. Finalni nacrt Pravilnika ide u javnu raspravu a onda na usvajanje na Senatu Univerziteta.