Istraživački rad

Istraživačkim radom Univerzitetski gender resursni centar poticat će akademski rad u širokoj interdisciplinarnoj oblasti koju rod/gender kao društveni koncept podrazumijeva. Savremenim metodama prilikom rada na analizama i istraživanjima roda u teoriji i svakodnevnoj praksi doprinosit će se znanju u ovoj oblasti, preispitivati postojeći podrazumijevajući koncepti i nuditi nova shvatanja i rješenja.

Istraživački rad treba da doprinese uspostavljanju, prije svega, regionalne i domaće mreže ekspertica i eksperata o pitanjima roda u različitim humanističkim, društvenim naučnim i svim drugim oblastima.

Cilj je strukturno razvijanje istraživanja rodne problematike, bavljenje epistemologijom roda, razvijanje rodno interdisciplinarnog znanja i promoviranje rodne ravnopravnosti unutar akademske zajednice.

 

IZAZOVI INTEGRIRANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U UNIVERZITETSKOJ ZAJEDNICI: PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Ova publikacija nastala je kao rezultat obimnih istraživačkih poduhvata u sklopu petogodišnjeg projekta UNIGEM koji je 2021. godine pokrenula TPO Fondacija iz Sarajeva s ciljem umrežavanja univerziteta iz regije, razmjene ekspertize, orodnjavanja visokog obrazovanja uspostavom mehanizama za rodnu ravnopravnost (vijeća ili centara), usvajanja gender akcionih planova (GAP), obogaćivanja nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti te senzibiliziranja nastavnog kadra i studenata/ica kroz različite vidove tematskih edukacija i treninga. Sve su to razlozi zašto je uspostavljeno partnerstvo sa 18 univerziteta (a od ove godine 19) iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Krajem 2021. godine, kao prva aktivnost projekta, provedeno je temeljno kvalitativno i kvantitativno istraživanje na svih 18 partnerskih univerziteta, za šta zahvale idu multidisciplinarnom timu istraživačica i istraživača iz sve četiri zemlje iz oblasti sociologije, rodnih studija, kulturologije, prava, filozofije i religije. Članice istraživačkog tima bile su: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović, Ajla Demiragić, Milena Karapetrović, Mirjana Dokmanović, Merima Jašarević, Lana Bobić i Marija Tatar Anđelić. Anketno istraživanje je provela agencija CREDI iz Sarajeva, a najveći broj intervjua obavile su Zilka Spahić Šiljak i Lamija Subašić, uživo sa ženama iz BiH i online sa ženama iz Crne Gore, dok su 12 intervjua sa ženama u Hrvatskoj obavile Lana Bobić i Daria Glavan Šćulac, a u Srbiji Zorica Mršević. Intervjue sa muškarcima u BiH i Crnoj Gori obavili su Adnan Hasanbegović i Muhamed Velagić, u Hrvatskoj Dario Čepo i Nebojša Zelić, a u Srbiji Dragan Stanojević, Zoran Krstić i Vladimir Todorović.

Čak 80% intervjuiranih osoba znaju da su njihove kolege_ice doživjele seksualno i rodno zasnovano nasilje i/ili diskriminaciju, 75,8% nastavnika u regiji ne zna jesu li pokrenute procedure sankcionisanja nasilnika, 61% intervjuiranih osoba doživjelo je RZN ili seksualno nasilje, te da nema transparentne i otvorene komunikacije o RZN na univerzitetima.

Publikacija dostupna na linku

 

ISTRAŽIVANJE MENSTRUAL AND GENDER ACTION (MENGA)

TPO Fondacija zajedno s univerzitetskim istraživačicama realizovat će istraživanje sa studenticama u BIH o menstrualnom siromaštvu. Istraživanje će biti provedeno na osam državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Težimo podizanju svijesti društva o ovom pitanju, te predstavljanju temeljnih načela rodno odgovornog budžetiranja i kako se on može implementirati u javne politike i donošenje odluka. Istraživanje će se sastojati od anonimne ankete koja će biti dostupna online putem društvenih mreža i web stranice TPO Fondacije, dok će se drugi dio istraživanja sastojati od individualnih razgovora sa studenticama univerziteta o menstrualnom siromaštvu, mitovima i zabludama vezanim za ovu temu te njihovim ličnim navikama. Rezultati istraživanja predstaviće se predstavnicima univerziteta i relevantnim predstavnicima vlasti sa ciljem uvođenja besplatnih higijenskih proizvoda na državnim univerzitetima u BiH, te smanjenu stope poreza na navedene proizvode.