29/09/2022NOVOSTI

Izazovi uvođenja rodne ravnopravnosti u univerzitetske zajednice: Borba protiv rodno zasnovanog nasilja

Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović

Ravnopravnost spolova temeljna je vrijednost misije Europske unije. Jedan od izazovnih ciljeva rodno osjetljivih politika i programa jest eliminisati rodno zasnovano nasilje (RZN) u mnogim političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim kontekstima. Kao globalni fenomen, rodno zasnovano nasilje usko je povezano s rodnim društvenim normama te očekivanja i nepravedni odnosi moći temeljeni na rodnim identitetima.

Projekt UNIGEM uključio je 19 partnerskih univerziteta na Balkanu kako bi pokrenuli institucionalne promjene i organizacijsku kulturu na univerzitetima koja mora imati nultu toleranciju prema RZN-u u svom okruženju. Na samom početku projekta UNIGEM, TPO Fondacija provela je opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje kroz ankete i dubinske intervjue na 18 sveučilišta s ciljem istraživanja rodne (ne)ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u ovim institucijama.

Brošura sadrži sažetak ključnih nalaza ovog istraživanja. Cjelokupno istraživanje osmislio je tim istraživača iz Balkanske regije: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović, Ajla Demiragić, Milena Karapetrović, Mirjana Dokmanović, Merima Jašarević, Lana Bobić i Marija Tatar Anđelić. Većinu intervjua sa ženama u BIH i Srbiji su provele Zilka Spahić Šiljak i Lamija Subašić. Intervjue sa ženama u Hrvatskoj vodile su Lana Bobić i Daria Glavan Šćulac. U Srbiji intervjue sa ženama je vodila Zorica Mršević. Intervjue sa muškarcima u BiH i Crnoj Gori vodio je Adnan Hasanbegović i Muhamed Velagić, u Hrvatskoj Dario Čepo i Nebojša Zelić, a u Srbiji Dragan Stanojević, Zoran Krstić i Vladimir Todorović.

KLIKNITE OVDJE ZA PRIKAZ BROŠURE