31/01/2023NOVOSTI

KNJIGA: ŽENE I RAD: FEMINIZAM, RAD I DRUŠTVENA REPRODUKCIJA
AUTORICA: SUSAN FERGUSON

Ova knjiga govori o različitim načinima na koje su feministice poimale rad, naročito ženski rad, u odnosu na pitanja slobode i ugnjetavanja. knjiga obuhvata četiri stoljeća

postojanja kapitalizma i razmatra feminističke pozicije koje su vezane za brojne političke tradicije te prati feminističke teorije rada kroz ovaj historijski okvir, konceptualizirajući ih kroz tri široko postavljene putanje kako bi razumjela zašto i kako se feministice ne slažu u vezi sa pitanjem ženskog rada. Te putanje su: feminizam jednakosti, feminizam kritične jednakosti i feminizam socijalne reprodukcije. Žene i rad: Feminizam, rad i društvena reprodukcija je knjiga o teoriji. No, radi se o teoriji koja je potrebna ako želimo stvoriti svijet u kojem je zadovoljavanje ljudskih potreba za sigurnošću, zdravljem, opstankom i kreativnošću glavni prioritet.

Kliknite ovdje za pregled