17/02/2023NOVOSTI

Najava regionalne UNIGEM Zimske škole „Rod i globalizacija“

Od ponedjeljka 20.02. počinje regionalna Zimska škola „Rod i globalizacija“. Zimsku školu „Rod i globalizacija“ organiziraju Centar za interdisciplinarne studije – prof. dr. Zdravko Grebo Univerziteta u Sarajevu i TPO Fondacija u periodu od 20. do 26. februara 2023. godine u Sarajevu. U fokusu su međunarodne i regionalne ekonomske i političke perspektive u intersekciji sa temama roda i razvoja. Program je namijenjen studenticama i studentima druge i treće godine studija i master studija koji studiraju pravne, ekonomske, političke i srodne nauke na 19 partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji implementiraju projekat UNIGEM (Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje) u periodu od 2021. do 2025. godine, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Kroz ovu školu propitivaće se na koji način globalizacija, migracije, a osobito pravna regulacija migracijskih politika u evropskim zemljama oblikuju uloge žena i muškaraca u oblasti politike, ekonomije i kulture, ali i to kako se orodnjavaju nacionalne i transnacionalne politike moći. Kroz intersekcionalni pristup studenti i studentice će diskutirati o tome kako koncepti transnacionalizma, globalizacije, migracija i roda prožimaju institucije moći, ekonomski razvoj i zapošljavanje, djelovanje vladinih institucija i civilnog društva. Analiza je usmjerena na suvremene tokove globalizacije u kojima se konstruiraju rodne uloge, shvatanje maskulinog i femininog u odnosu na dinamiku moći globalnog društva, načine kako vladine politike i zakoni orodnjavaju migracije, te kako antirodni pokreti koriste migracijska kretanja da šire moralnu paniku i osporavaju rodnu ravnopravnost.

Po završetku Zimske škole polaznici/e će steći znanja i kompetencije da bolje razumiju koncepte roda, identiteta, klase, ideologije, transnacionalizma i globalizacije, koriste rod kao analitičko sredstvo u raspravama i istraživanjima o globalnim političkim i ekonomskim kretanjima i migracijama, razumiju međunarodni i regionalni pravni okvir rodne ravnopravnosti, istražuju porijeklo i utjecaje suvremenih političkih strujanja na globalnom nivou koja koriste rodnu ideologiju protiv rodne ravnopravnosti, razumiju sigurnosne aspekte migracijskih procesa, analiziraju utjecaje politika i zakona koji orodnjavaju migracijske procese, propituju i istražuju utjecaje globalnih socio-ekonomskih, kulturnih i političkih konteksta na promjene u lokalnim nacionalnim kontekstima, te da kritički promišljaju o odnosima i dinamici političke i ekonomske globalizacije. Nakon realiziranih predavanja i dostave završnog rada, Zimska škola će biti vrednovana sa 3 ECTS boda.

Više informacija o planu i programu možete saznati ovdje.