14/03/2024NOVOSTI

ODRŽANA PREDAVANJA NA PARTNERSKIM UNIVERZITETIMAO KRIMINALISTIČKIM I KRIVIČNOPRAVNIM ASPEKATIMA FEMICIDA IO RADU POLICIJE U ZAJEDNICI (PRAVNI ASPEKTI)

U sklopu projekta UNIGEM u protekloj sedmici održana su predavanja za studente i studentice i nastavno osoblje na dva UNIGEM-ova partnerska univerziteta – Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku (IUT) i Univerzitetu u Zenici (UNZE). Predavanja su se odnosila na temu kriminalističkih i krivičnopravnih aspekata femicida i na temu rada policije u zajednici (pravne aspekte). Predavač je bio stručnjak iz prakse, doktor pravnih nauka Nermin Šehović.