11/03/2024NOVOSTI

Održana prva radionica “Plašite li se vještica “

U povodu Međunarodnog dana žena, održana je inspirativna radionica pod nazivom “Plašite li se vještica?”, označivši početak serije koja ima za cilj istraživanje historijskog i društvenog prikaza vještica. Vođena od strane Nidžare Ahmetašević, istaknute novinarke i istraživačice iz Sarajeva, radionica je prodrla u kompleksan razvoj mita o vješticama i njegovih implikacija na žene kroz historiju.

Nidžara Ahmetašević je istraživala historijski prikaz vještica, osvjetljavajući sociopolitičke kontekste koji su doveli do demonizacije žena kao vještica. Ona je istaknula  međusobnu povezanost roda, moći i straha koji su ležali u osnovi progona žena optuženih za vještičarenje.