10/12/2022NOVOSTI

Promovirano UNIGEM istraživanje na Sveučilištu Hercegovina (SVEHER)

Na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta Hercegovina 10. decembra 2022., promovirano je prvo regionalno i multidisciplinarno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, provedeno u sklopu projekta UNIGEM i predstavljeno u naučnoj publikaciji „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Istraživanje je provedeno na svim partnerskim institucijama projekta koji TPO fondacija provodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, sa ciljem izgradnje etosa rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju.

U prisustvu studentica i studenta, nastavnog i administrativnog osoblja o publikaciji su govorili dr. sc. Martina Primorac, dr. sc. Šahim Kahrimanović, i mr. sc. Marko-Antonio Brkić.


UNIGEM istraživanje provedeno je sa ciljem naučnog utemeljenja problematike razvoja politike rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici, odnosno kako bi se ustanovilo u kojoj mjeri je rodno zasnovano nasilje (RZN) prisutno među nastavnicima_cama, studentima_cama i administrativnim osobljem, kakve su njihove percepcije, stavovi, znanja, postoje li mehanizmi prevencije i zaštite od RZN, kakva je organizacijska kultura na univerzitetima, te kako RZN utječe na psihičko zdravlje i karijere žena i muškaraca.


Obuhvatilo je 4754 ispitanika_ce, a na analizi kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja za publikaciju radilo je 19 autora i autorica. Oni su kroz 12 poglavlja prezentirali četiri tematske oblasti: 1. Rod jezik i rodni stereotipi, 2. Rodno zasnovano nasilje i utjecaj kulture, religije i tradicije, 3. Inkluzivnost i intersekcionalnost, politike jednakosti i solidarnosti za rodnu ravnopravnost, i 4. Institucionalno okruženje i obrazovna politika: nadležnosti, odgovornosti i institucionalne prakse vezane za rodno zasnovano nasilje.
Među važnim zaključcima promocije na Sveučilištu Hercegovina istaknuto je kako su rezultati ovog istraživanja od velike pomoći za daljnji razvoj politika djelovanja, kao i unapređenje internih procedura u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem.