21/11/2022NOVOSTI

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu Crne Gore (UCG)

Promocije naučne publikacije „Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja“ u kojoj su predstavljeni rezultati prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama sprovedenog u sklopu projekta UNIGEM, održane su 10. i 21. novembra 2022. na Filološkom fakultetu UGC i na Fakultetu političkih nauka UCG.

Na obje promocije, o publikaciji urednica prof. dr. Zilke Spahić Šiljak, prof. dr. Jasne Kovačević i prof. dr. Jasmine Husanović govorile su: mr. Milena Aćimić-Remiković, saradnica u nastavi na Pravnom fakultetu i mr. Ksenija Rakočević, saradnica u nastavi na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Projekt UNIGEM, u sklopu kojega je provedeno istraživanje, ima za cilj razvoj politike i senzibilizaciju nastavnog osoblja i studentske populacije u vezi s temama rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Uključuje 19 partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, na kojima se nastoje pokrenuti institucionalne promjene i pomoći u izgradnji organizacione kulture sa nultom stopom tolerancije prema rodno zasnovanom nasilju. Nosilac implementacije je TPO fondacija iz Sarajeva, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Na početku projekta provedeno je opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje kroz ankete i dubinske intervjue, a istraživački problem sagledan je najsavremenijim pristupom, iz metodoloških, socioloških, psiholoških, kulturoloških, teoloških, socijalnih, filozofskih i drugih perspektiva. Obuhvatilo je 4754 ispitanika_ce, nastavno i administrativno osoblje, te i studente_ce različitih naučnih usmjerenja.

Tokom promocija na Univerzitetu Crna Gora naglašena je važnost prepoznavanja rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja u akademskoj zajednici, kao i percepcija ovakvog vida nasilja od strane akademskog, neakademskog osoblja i studentske populacije. Također, analizirani su okviri pravne regulative i kulurološka uslovljenost rodno zasnovanog nasilja.

Važni zaključci istraživanja upućuju na činjenicu da se rodno zasnovano nasilje često događa u kombinaciji sa drugim vrstama nasilja, uključujući i mobing, da se ono negativno odražava na zdravlje, blagostanje i karijere žena i muškaraca, te da je riječ o fenomenu čiji se zdravstveni i ekonomski troškovi značajno mogu umanjiti ukoliko se spriječi. Neki od ključnih nalaza govore da čak 80% intervjuiranih osoba zna da su njihove kolege_ice doživjele seksualno i rodno zasnovano nasilje i/ili diskriminaciju, kao i da 75,8% nastavnika u regiji ne zna jesu li pokrenute procedure sankcionisanja nasilnika. Zahvaljujemo se našem projektnom partneru Univerzitetu Crna Gora na dosadašnoj saradnji, a posebno na navedenim promocijama izdanja TPO fondacije.