08/12/2022NOVOSTI

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 24.11.2022. održana je promocija publikacije „Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja“. Knjiga je nastala kao rezultat multidiciplinarnog istraživanja provedenog u okviru projekta UNIGEM u kojem učestvuje 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, među kojima je i UES, a koji provodi TPO fondacija iz Sarajeva uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Na promociji su govorili prof. dr. Jelena Krunić, prorektorica za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu, doc. dr. Marko Gutalj, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prof. dr. Branka Kovačević, profesorica Filozofskog fakulteta Pale. U ime Pravnog fakulteta UES, govorio je prof. dr. Goran Marković, dekan Pravnog fakulteta, koji je, pored doc. dr. Sanje Kreštalica, takođe profesorice na ovome fakultetu, član Savjetodavnog odbora UNIGEM projekta.

Promociji istraživanja su prisustvovali i učestvovali i prof. mr. Sandra Ivanović, predsjednica Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i koordinatorica projekta u ime Pravnog fakulteta UES, te doc. dr. Sanja Golijanin, te viša asistentica dr. Dragana Damjanović, sa Pravnog fakulteta UES.

Nakon uvodnih izlaganja, izlagači_ce i student_ce su učestvovali u sadržajnoj diskusiji, tokom koje su postavljana pitanja i iznošena mišljenja o problemima rodne ravnopravnosti. Studenti su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i iznosili svoje stavove, te pokazali_e da temu smatraju veoma značajnom i aktuelnom.

U istraživanju projekta UNIGEM korišten je najsavremeniji pristup iz metodoloških, socioloških, psiholoških, kulturoloških, teoloških, socijalnih, filozofskih i drugih perspektiva. Obuhvatilo je 4754 ispitanika_ce, među kojima nastavno i administrativno osoblje, kao i studente_ce  različitih naučnih usmjerenja.

Važni zaključci istraživanja upućuju na činjenicu da se rodno zasnovano nasilje često događa u kombinaciji sa drugim vrstama nasilja, uključujući i mobing, da se ono negativno odražava na zdravlje, blagostanje i karijere žena i muškaraca, te da je riječ o fenomenu čiji se zdravstveni i ekonomski troškovi značajno mogu umanjiti ukoliko se spriječi. Njegovi ključni nalazi su: 80% intervjuiranih osoba znaju da su njihove kolege_ice doživjele seksualno i rodno zasnovano nasilje i/ili diskriminaciju, 75,8% nastavnika u regiji ne zna jesu li pokrenute procedure sankcionisanja nasilnika, 61% intervjuiranih osoba doživjelo je RZN ili seksualno nasilje. Takođe, nalazi govore da nema transparentne i otvorene komunikacije o rodno zasnovanom nasilju na univerzitetima. Knjigu istraživanja uredile su: prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović i izdata je na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku.